Musikproduktion

Uddannelsens formål er at uddanne musikproducere, som har en personlig stemme og en indgående erfaring med fagets håndværk og kunstneriske metoder, ikke mindst det nære kreative samarbejde med artister, sangskrivere, musikere, komponister og A&R mfl.

En studerende i musikproduktion udvikler og undersøger det at skabe et produkt af en musikalsk performance, typisk i koncertsituationer og i studiet. Det enkelte projekt definerer typisk hvad en musikproducer skal gøre for at skabe de bedste betingelser for at realisere den kunstneriske intention. Værktøjerne kan være alt fra lydteknik, dialog, feedback, komposition, tekstarbejde, arrangement, mix mv. Centralt står dog evnen til at kommunikere og skabe resultater sammen med og gennem andre. 

Med basis i grundlæggende teoretisk viden om musikproduktion, solide håndværksmæssige færdigheder og dybdegående kunstneriske og tværfaglige kompetencer arbejder dimittender professionelt med musikproduktion.

Uddannelsen tager udgangspunkt i din kunstneriske profil og har som mål at videreudvikle den. Du bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende udfordrer og stimulerer din udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt som en blanding af skemalagt undervisning, praktik og intense projektperioder, og du får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder i en foranderlig musikbranche.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje

 • Uddannelsen åbner for ansøgninger: 15. oktober 2021.
 • Online informationsmøde via Zoom: 9. november 2021 - 17:00 på dansk, 18:00 på engelsk.
 • Frist for online ansøgning: 1. december 2021 kl. 12:00.
 • 1. runde: 3-7. januar 2022. Du er ikke selv til stede.
 • Svar på 1. runde: Senest 12. januar 2022 via mail.
 • 2. runde: 24-28. januar 2022. Du deltager i prøven på RMC.
 • Svar på 2. runde: 17. februar 2022 via e-mail.
 • Studiestart: 15. august 2022.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Udover gode musikalske, lydtekniske og samarbejdsmæssige færdigheder, skal du have gennemført så mange produktioner og derved opnået så stor erfaring og indsigt, at man ved optagelsesprøven tydeligt kan fornemme et personligt udtryk og en innovativ tilgang hos dig. Alle genrer og udtryk er velkomne.

Du skal være i stand til at tage ansvar for egen læring og kunne arbejde selvstændigt. Du skal i det hele taget være åben for at udvikle nye sider af dig selv som kunstner.

Endelig skal du have gode kommunikations- og samarbejdsevner, da musikproducere som et naturligt led i deres job skal kunne samarbejde med mange forskellige mennesker i pressede situationer.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier.

Du kan godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningsskemaet skal du uploade musikeksempler, beskrive de uploadede eksempler og besvare en række spørgsmål omkring din motivation for at studere på RMC, dine refleksioner over din kunstneriske praksis inden for musikproduktion, samt angive din baggrund og erfaring.

Musikeksempler

 • Du skal uploade 3 musikeksempler som du har produceret og som du mener giver et godt billede af, hvem du er inden for feltet musikproduktion.
  Samlet varighed: 7-10 minutter.
  Filformat: mp3.
   
 • Det er vigtigt at du i alle 3 musikeksempler har ydet et væsentligt kunstnerisk bidrag til værkernes soniske og produktionsmæssige fremtoning.
   
 • Minimum ét af de uploadede musikeksempler skal være en produktion, hvor du har produceret musikken for andre end dig selv (det kan f.eks. være en solist, artist, vokalist, musiker, gruppe eller et band).
   
 • Der er ingen begrænsninger i forhold til genre. Alle former for kunstnerisk, musikalske udtryk er derfor velkomne, så længe at de uploadede musikeksempler lever op til ovenstående kriterier. 

Supplerende oplysninger

 • Præcis angivelse af din egen og eventuelt andres roller i forbindelse med hver af de uploadede musikeksempler.
 • Præcis angivelse af hvem der har skrevet musikken.
  Maksimalt 250 anslag for hvert musikeksempel.
   
 • En kort beskrivelse af hvordan du har produceret de indsendte musikeksempler. Hvis musikeksemplerne er uddrag af længere forløb, skal du angive dette.
  Maksimalt 400 anslag for hvert musikeksempel.

Skriftlig ansøgning

 • Hvad er din motivation for at studere på RMC - hvad du gerne vil lære?
 • Samlet maksimalt 1000 anslag.
   
 • Hvad er dine kunstneriske visioner – hvad vil du gerne opnå med din musik?
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Hvad er dine arbejdsmetoder – hvordan arbejder du med at skabe og producere musik?
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Hvad er du inspireret af - hvordan indgår det i din kunstneriske praksis som producer?
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Beskriv din baggrund og erfaring med musikproduktion, herunder igangværende projekter.
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Beskriv anden musikrelateret erfaring, f.eks. din erfaring som underviser i musik eller som samarbejdspartner i andre sammenhænge. Beskriv kort din rolle.
  Maksimalt 500 anslag.
   
 • Angiv tidligere musikrelaterede videregående uddannelsesforløb (konservatorium, universitet, seminarium, professionshøjskole mv.) og anden undervisning du har modtaget.
  Maksimalt 1000 anslag.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 12:00 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 12:00 CET den førstkommende hverdag.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle, der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Musikproduktion, får deres ansøgning bedømt ved optagelsesprøvens 1. runde.

HVAD ER HENSIGTEN MED OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD?

Hensigten med optagelsesprøven er:

 • At give censorpanelet mulighed for en grundig vurdering af dine skabende kvalifikationer og dit udviklingspotentiale inden for musikproduktion.
 • At give dig mulighed for i videst muligt omfang at vise hele din faglige og kunstneriske profil.
 • At sikre, at din baggrund og erfaring, dine refleksioner omkring din kunstneriske praksis som musikproducer og din motivation for at studere på RMC, bliver afdækket.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af de uploadede musikeksempler og de supplerende oplysninger.

2. runde består af en værkfremlæggelse og en samtale, som finder sted på RMC.

1. RUNDE - BEDØMMELSE AF INDSENDT MATERIALE

Ved optagelsesprøvens 1. runde bedømmes de uploadede værker og de supplerende oplysninger.

Du er ikke selv til stede.

BEDØMMELSE EFTER 1. RUNDE

Ved 1. runde foretager et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere en samlet bedømmelse på grundlag af de indsendte musikeksempler og de supplerende oplysninger.
Ved bedømmelsen vurderes:

 • Dine evner til at skabe musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.
 • I hvilket omfang du besidder de færdigheder inden for musikproduktion, der er nødvendige for at realisere musikken og dit kunstneriske udtryk som musikproducer.
 • I hvilket omfang du besidder de øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere musikken og dit kunstneriske udtryk som musikproducer.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af bedømmelserne udvælger RMC et antal ansøgere, som går videre til 2. runde. Denne gruppe er normalt to-tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen. Der tages ved udvælgelsen desuden hensyn til musiklivets behov.

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde, indeholder mailen link til materiale til tilstillet opgave og oplysninger om det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale på 5 minutter med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

2. RUNDE – VÆRkfremlæggelse OG SAMTALE

2. runde består af en værkfremlæggelse og en samtale mellem dig og et bedømmelsespanel bestående af tre bedømmere.

Prøven finder sted på RMC og du skal være til stede.

Samtalen tager udgangspunkt i din skriftlige ansøgning og din fremlæggelse.

Værkfremlæggelse: 10 minutter.
Samtale: 10 minutter.

Du må ikke tage andre personer med til samtalen.

Værkfremlæggelse

Du skal fremlægge tre færdigproducerede værker ud fra følgende krav:

 • De to første værker skal være egen-produktioner, hvoraf mindst det ene er et værk, hvor du har produceret musikken for andre end dig selv (det kan f.eks. være en solist, artist, vokalist, musiker, gruppe eller et band).
  • Værkerne må ikke være identiske med noget af det materiale, som du uploadede sammen med din ansøgning.
  • Varighed: 6-7 minutter.
  • Format: mp3.
 • Det tredje værk skal være en ny produktion, skabt af dig, med udgangspunkt i de lydfiler, du har modtaget fra RMC i forbindelse med indkaldelsen til 2.runde.
  • Varighed: 2-3 minutter.
  • Format: mp3.
 • Det er vigtigt, at du i alle tre værker har ydet et væsentligt kunstnerisk bidrag til værkernes soniske og produktionsmæssige fremtoning.
   
 • Medbring alle tre værker på USB-stick, så de kan afspilles fra prøveleders computer.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Ved 2. runde foretages en samlet bedømmelse af:

 • Din evne til at skabe og formidle musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.
 • I hvor høj grad du besidder de færdigheder inden for musikproduktion, der er nødvendige for at realisere musikken og dit kunstneriske udtryk som musikproducer.
 • Om du besidder de øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere musikken og dit kunstneriske udtryk som musikproducer.
 • Din evne til at reflektere over din kunstneriske praksis som musikproducer.

Desuden lægges der vægt på din erfaring med at udvikle og realisere kunstneriske projekter selvstændigt og sammen med andre.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

På baggrund af resultaterne 2. runde, bliver de bedst kvalificerede ansøgere optaget på uddannelsen. Hvis flere ansøgere er lige godt kvalificerede, vil forhold som musiklivets behov kunne indgå i konservatoriets beslutning om optag.

Der optages normalt 8 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale på 8 minutter med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. Udenlandske ansøgere kan dog gennemføre prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i musikproduktion er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen sigter mod at udvikle dit kunstneriske udtryk og dine faglige kvalifikationer med henblik på at gøre dig i stand til at skabe og formidle et selvstændigt kunstnerisk udtryk og til at udvikle og udøve kunstnerisk baseret undervisning.

I undervisningen lægges der vægt på din egen praksis, ideer og projekter, men samtidig bygger på en fælles platform for produktion, diskussion, kritik og erfaringsudveksling. 

Faget Musikproduktion udgør uddannelsens centrale faglige rum, hvor den viden og de færdigheder og kompetencer, du har opnået gennem uddannelsens øvrige fag, sættes i spil i en proces- og produktorienteret praksis, der har fokus på, hvordan musikken og den kunstneriske intention på bedst mulige måde forløses.

Undervisningen veksler mellem individuelt og fælles tilrettelagte læringsforløb og er tilrettelagt som en blanding af løbende skemalagt undervisning, projektuger og praktik. I løbet af uddannelsen indgår du desuden i en række selvtilrettelagte produktioner med studerende fra konservatoriets øvrige uddannelser.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvori du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige rammer.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS point fordeler sig på uddannelsen.

Studieplan Musikproduktion

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

5. SEM

6. SEM

ECTS PR. FAG

Musikproduktion

15

15

15

15

25

5

90

Bachelorprojekt

       

 

20 

20

Musikpædagogik & læring

7,5

7,5

7,5

7,5

 

 

30

Komposition

5

5

5

5

 

 

20

Kunst- og kulturstudier

2,5

2,5

2,5 2,5

 

 

10

Entreprenørskab

 

 

 

 

5

10

ECTS I ALT

30

30

30

30

30

30

180

 

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelsens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på et konservatorium i udlandet eller et selvtilrettelagt studieophold i udlandet.

Bacheloruddannelsen i Musikproduktion giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på et konservatorium i Danmark eller i udlandet. En bachelor i Musikproduktion er adgangsgivende til kandidatuddannelserne i Music Creation og Music Education på RMC. Andre kandidatuddannelser på RMC er: Music Performance, herunder European Jazz Master og Nordic Master, The Composing Musician.

Karrieremuligheder

Dimittender fra Musikproduktion finder typisk beskæftigelse på livescenen og i lydstudier, inden for musik, teater, tv og film. Mange dimittender finder desuden beskæftigelse som undervisere. Dimittender arbejder oftest freelance eller på deltidskontrakter af kortere eller længere varighed. I studieordningen kan du læse mere om de færdiguddannede bachelorers kvalifikationer.

Ole Bjørn Heiring Sørensen, dimitteret i 2018

ole_mpro_.jpg

Hvad arbejder du med i dag?
Jeg producerer for artister, skriver for og med artister, og mixer. En gang imellem tager jeg også ud og river i nogle fadere på et spillested, noget jeg ikke turde eller havde evnerne til, før jeg startede på RMC.

Hvorfor søgte du ind på Musikproduktion?
Jeg kendte to der gik på linjen, og ud fra hvad jeg hørte dem fortælle, lød det som det rigtige for mig. Jeg endte med at bruge uddannelsen til noget helt andet end dem, men det er også det jeg ser som styrken ved linjen: der er kun veje skræddersyet af dig selv, til dig selv.

Hvad er musikproduktion for dig?
Kunsten at forstå hvad musikken foran dig har brug for, for at kunne opnå sit fulde potentiale.

Hvad er det vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
Netværk, basisviden, venskaber, inspiration, for at nævne nogle få ting, men måske vigtigst af alt et sprog til at snakke om, beskrive, forklare musik, for og med mennesker med alle slags musikalske præferencer.

Hvilke råd vil du give til en mulig ansøger?
For det første, RMC er ikke for alle. Bliv derfor ikke fortvivlet over en afvisning af din ansøgning – de fleste af mine kollegaer i det virkelig liv har ikke gået på RMC.

For det andet, tag ansvar. For din ansøgning, brug tiden og få reflekteret over, hvad der bedst repræsenterer dig. Hvis du kommer ind, tag ansvar for dit studie og dine medstuderende. Det er dig der former den uddannelse, der kommer til at præge dig og jer. Hvis du sidder på dine hænder og venter på guldkornene, så kommer du for sent.

Jakob Wredstrøm, dimitteret i 2018

jakob_wredstroem.jpg

Hvad arbejder du med i dag?
Jeg arbejder primært som sangskriver og producer rundt omkring i de nordiske lande og ejer et publishing-selskab med fem andre partnere, Desuden laver jeg kreativt konsulentarbejde på et pladeselskab i form af sangskrivning, produktion og marketing. Jeg er ikke fastansat, da jeg hellere vil arbejde ud fra mine egne præmisser.

Hvorfor søgte du ind på Musikproduktion?
For at udvide mit netværk inden for musikbranchen, have tid og fokus til fordybelse i at forbedre mine evner inden for musikproduktion, og have en naturlig overgang til en mere professionel del af branchen end jeg allerede var i. Jeg var kørt lidt død i at være selvstændig producer og ikke have et veletableret netværk. Derfor var RMC et perfekt match for mig.

Hvad er musikproduktion for dig?
At se sammenhængen mellem forskellige musikalske samarbejder og at være i stand til at kunne samle forskellige mennesker og musikalske elementer under én samlet æstetik.

Hvad er det vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
Mest af alt, er jeg blevet meget bevidst om min egen praksis. Hvorfor jeg laver hvad jeg laver, hvad mine styrker og svagheder er, og hvilken del af musikken som giver mig mest glæde og energi.

Hvilke råd vil du give til en mulig ansøger?
Vær den ansøger der er mest sulten efter at komme ind. Dit drive skal være enestående! 

Jessica Petersen, dimitteret i 2014

jessica_mpro.jpg

Hvad arbejder du med i dag?
Jeg arbejder fuldtid som lydtekniker, primært med livekoncerter. Jeg driver også et lille mix/podcast studie, samt laver tourproduktion for en masse artister og bands.

Hvorfor søgte du ind på Musikproduktion?
Fordi jeg først og fremmest havde og stadig har en kæmpe interesse i musik. Jeg var som teenager allerede meget interesseret i, hvordan man skabte musikken og hele processen omkring det at være i studie. Jeg havde ikke lyst til selv at stå på en scene, men jeg begyndte at se op til personligheder som Tony Visconti, Phil Spector og Rick Rubin og hvordan de blev de “usynlige” medlemmer af nogle af deres tids største bands med deres helt personlige touch og sound. Senere fandt jeg også ud af hvor stor en forskel man kan gøre i livemusikken, og hvordan man kan udvikle sig selv i alverdens både stressede og udfordrende situationer.

Hvad er musikproduktion for dig?
Musikproduktion er ligesom sangskrivning noget som er med til at skabe og videreudvikle musikken. Det får musikken ind i de rigtige rammer, og gør at selve kernen i musikken kommer frem i det lys der skal til, for at lytteren bliver fanget og ført ind i musikken.

Hvad er det vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
Jeg har fået en kæmpe platform når det kommer til viden og netværk. Det har hjulpet mig til at være bedre til at tænke mig dybere ind i musikken, og også lære at sætte spørgsmålstegn ved mine egne, både lydtekniske men også kunstneriske valg, så man selv holder sig i konstant udvikling.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Musikproduktion

Morten Büchert

Musikproduktion – individuel, faglig vejledning

Morten Büchert

Pablo Llambias

Cæcilie Trier Frederik Thaae

August Fenger Janson

Jacob Hansen

Jesper Vestergaard

Frederik Valentin

Esben Thornhal

Jesper Bo Hansen

Torben Ringmose

Anders Ørsager

Joseph Cochrane

Jesper Vestergaard

Bachelorprojekt

Morten Büchert

Musikpædagogik og læring

Malene Bichel

Jens Skou Olsen

Mikkel Snorre Wilms Boysen

Sophie Ziedoy

Kim Boeskov

Maria Westvall

Komposition

Niels Lyhne Løkkegaard

Bjarke Porsmose

Soffie Viemose

Simon Van Deurs Formann

Kasper Staub

Thomas Bryla

Marie Fisker

Anders P. Jensen

Nick Martin

Kunst- og kulturstudier

Rune Søchting

Mads Emil Dreyer

Nanna Balslev

Micaela Kühn Jara

Mimmi Bie

Jakob Weigand Goetz

Henrik Marstal

Anders P. Jensen

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BMus MPro)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.