Vigtigt at vide om optagelse

Ansøgning til rmc

Alle ansøgere skal søge om optagelse online via Studieoptag.

Ansøgningen til alle bachelor- og solistuddannelser åbner 15. oktober.
Ansøgningsfristen er 1. december kl. 12:00 CET.

Ansøgningen til alle kandidatuddannelser åbner 3. januar 2022.
Ansøgningsfristen er 21. februar 2022 kl. 12:00 CET.

Det er ikke muligt at oprette, rette eller færdiggøre en ansøgning efter ansøgningsfristens udløb.

ANSØGNINGSGEBYR

Alle ansøgere til uddannelser på RMC skal betale et ansøgningsgebyr på 500 DKK.

Hvis du søger flere uddannelser, skal du betale et gebyr pr. uddannelse, du søger om optagelse på.

Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan som udgangspunkt ikke refunderes efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du søger ind på en kandidatuddannelse umiddelbart efter at have afsluttet en bacheloruddannelse på RMC, gælder der særlige regler, og du vil få refunderet ansøgningsgebyret efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis du søger begge specialfagsområder på bacheloruddannelsen i komposition skal du af tekniske årsager indsende to ansøgningsskemaer og betale ansøgningsgebyr to gange.
RMC refunderer det ene ansøgningsgebyr umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Du betaler med kort via et betalingsmodul Kulturministeriets studieoptagsportal, når du har udfyldt din ansøgning.
RMC dækker ikke udgifter til eventuelle ekspeditionsgebyrer i forbindelse med betalingen.

Hvem kan søge om optagelse?

Alle, der opfylder adgangskravene, kan søge om optagelse på Rytmisk Musikkonservatorium. Der er ingen aldersgrænser for ansøgere og du kan søge et ubegrænset antal gange. Du kan også søge om optagelse på flere konservatorier.

Du kan godt søge ind på flere uddannelser på RMC samtidigt. Det kræver, at du laver flere ansøgninger på ansøgningsportalen og betaler gebyret på 500 kr for hver ansøgning.
Optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

Hvis du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, kan du stadig søge om optagelse.

ADGANGSKRAV TIL UDDANNELSERNE

På bacheloruddannelserne Musiker, Komposition og Musikproduktion er der ingen krav om fx en gymnasial uddannelse. Du bliver udelukkende bedømt på optagelsesprøven.

Ansøgere til bacheloruddannelsen i Music Management skal have afsluttet en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelseseksamen (eux) eller kunne dokumentere en tilsvarende, afsluttet udenlandsk uddannelse. Der gives ikke dispensation fra dette krav. 

For at søge ind på en kandidatuddannelse skal du have bestået en relevant bacheloruddannelse fra enten RMC, et andet dansk musikkonservatorium eller et udenlandsk musikkonservatorium.

Ansøgere, der i forvejen har afsluttet en kandidat- eller solistuddannelse på RMC, kan kun optages på en ny kandidat- eller solistuddannelse, hvis der er ledige pladser. Det samme gælder for ansøgere, der to gange tidligere har været indskrevet på en kandidat- eller solistuddannelse uden at have erhvervet afsluttende eksamen. 

Solistuddannelserne henvender sig til professionelle musikere, der har afsluttet en rytmisk kandidatuddannelse eller har kvalifikationer på tilsvarende niveau, for eksempel en kunstnerisk karriere på højt professionelt niveau.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

På siderne for de enkelte uddannelser kan du læse mere om optagelsesprøvens form og indhold for hver enkelt uddannelse.

Det er ikke muligt at gå til prøve via Skype, Zoom, Teams eller anden form for streaming.
Med mindre det specifikt er nævnt under optagelsesprøvens form og indhold.

regler vedrørende afvikling af prøver

  • Der er ikke offentlig adgang til optagelses- og indstillingsprøver. Kun ansøger, evt. band og censorpanel må være til stede under prøven.
  • Under den efterfølgende votering kan alene prøvepanelet være til stede.
  • Lyd- og/eller billedoptagelser under en prøve er ikke tilladt, med mindre optagelserne understøtter konservatoriets virksomhed. Optagelserne foretages da af konservatoriet.
  • Ansøger er selv ansvarlig for at ønskede akkompagnatører og andre medvirkende er til stede ved prøven.

hvis du har flere spørgsmål

RMC afholder informationsmøde om konservatoriets bacheloruddannelser i november måned. Mødet foregår på RMC og er åbent for alle interesserede. Den præcise mødedato vil blive annonceret her på hjemmesiden i slutningen af september måned.

Hvis du har spørgsmål og du ikke kan finde svaret på hjemmesiden, kan du kontakte uddannelseskoordinatoren. Kontaktinformation findes under den enkelte uddannelse.

ansøgning til flere uddannelser

Ansøgning og optag til uddannelserne er ikke koordineret med lignende uddannelser på andre danske konservatorier. Ansøgere til uddannelserne bliver således ikke automatisk videresendt til andre musikkonservatorier, hvis de ikke optages på RMC. Ønsker du at søge optagelse på andre konservatorier end RMC, skal du derfor også søge ind hos dem. Oplysninger om hvor og hvordan finder du på de enkelte konservatoriers hjemmeside. 

Du kan godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

VENTELISTEPLADSER

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af det begrænsede antal studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG i ansøgning og til optagelsesprøven

Ansøgninger accepteres på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Optagelsesprøven til bacheloruddannelserne Komposition, Musikproduktion, Musiker, Music Management og kandidatuddannelserne Music Performance, Music Education og Nordic Master: The Composing Musician gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor ansøgeren ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Optagelsesprøven til kandidatuddannelsen European Jazz Master gennemføres altid på engelsk.

Optagelsesprøven til solistuddannelserne gennemføres normalt på engelsk.

Se mere om RMC’s sprogpolitik HER.

ØKONOMI SOM STUDERENDE PÅ RMC

Alle uddannelser på RMC er godkendt til SU.

Det er gratis for danske studerende og studerende fra EU og EØS-lande at studere på RMC. For studerende fra lande uden for EU og EØS, se mere HER.

I forbindelse med studierejser og studieophold i udlandet, kan der være egenbetaling.

Studerende på Music Management-uddannelsen skal bruge en tidssvarende bærbar computer til brug for undervisningen, og må regne med at bruge 1-5.000 kr. hvert semester til køb af faglitteratur.

Uddannelserne på RMC er fuldtidsstudier med mødepligt. Aktiviteter på uddannelsen kan blive lagt både dag, aften og weekender. Du kan derfor ikke forvente at kunne passe en aktiv karriere ved siden af studieforløbet. Til gengæld er der rig lejlighed til, at du kan udfolde dig på RMC. Erhvervsarbejde ved siden af studiet bør kun være i begrænset omfang.

MERIT FOR TIDLIGERE STUDIER

Hvis du bliver optaget på RMC, har du pligt til at oplyse, om du har været indskrevet på videregående uddannelse tidligere, og hvilke fag eller kurser, du evt. har bestået. Dette er nødvendigt, da RMC skal foretage en konkret faglig vurdering af, om du kan få merit for et eller flere elementer i uddannelsen.

ANTAL ANSØGERE OG studiepladser I 2021

  Ansøgere Studiepladser
BA, Musiker 276 16
BA, Komponist 339 10
BA, Musikproduktion 125 8
BA, Music Management 78 8
KA, Music Creation 82 11
KA, Music Education 7 6
KA, Music Performance 62 12
KA, European Jazz Master 27 3
KA, Nordic master: The Composing Musician 20 2
Solist, Instrumental/Vokal 12 2
Solist, Komposition 20

4