Sound Art as Perceptive Performance

16. mar. 2021
Igangværende

Hvad sker der, når lytning bliver performativ og skabende, snarere end modtagende? Og hvordan kan dette spørgsmål blive udforsket i en lydkunst-kontekst?

Drevet af disse spørgsmål, undersøger dette projekt ideen om performer-som-lytter-som-performer gennem en serie lydinstallationer og performances. Projektet vil rejse spørgsmål om individuel og kollektiv lyttepraksis i vores samtid, og kigge på sammenfald mellem perception og skabelse i performance, med mulige konsekvenser for såvel performere som lydkunstnere.

Min impuls til projektet stammer fra mit arbejde med ekstremt tyste lydinstallationer. Jeg er tiltrukket af tyste lyde pgra. den opmærksomhed og vedholdende koncentration, de kalder på hos lytteren. Dette tiltaler mig, fordi snarere end at lytte til lyden, får jeg fornemmelsen af at lytte igennem lyden; til noget hinsides min sædvanlige opfattelsesevne. Den fysiske nærhed til lydkilden, som er nødvendig for opfattelsen betyder, at de mest minimale bevægelser har omfattende konsekvenser. Det er denne intimitet og fornemmelsen af min fysiske interaktion som den skabende handling, der tiltrækker mig: jeg skaber ved at lytte, frem for at frembringe lyd i en traditionel performativ gestus. Lytning er blevet en skabende handling.

Hvordan kan denne oplevelse blive gjort tilgængelig for et publikum? Jeg arbejder i retning af at skabe ”individuo-kollektive” lydoplevelser, hvor distinktionene mellem performer og lytter bliver mindre tydelig end i konventionel musikalsk performance, eftersom performeren snarere ”kuraterer” en lytteoplevelse end frembringer lyd.