Musikproduceren som kunstnerisk med-skaber

16. mar. 2021
Igangværende

Med inspiration fra dels min og andres praksis som musikproducere ønsker jeg med dette projekt at udforske, hvordan typer af musikproducerens kunstneriske med-ejerskab forhandles og kommer til udtryk i musikalske samskabelsesprocesser.

Min interesse kredser altså om, hvordan forhandlingerne af med-ejerskabet foregår i kollektive processer med fokus på musikproducerens forskellige roller og arbejdsopgaver samt hvilke underliggende argumenter og ønsker/forestillinger fra de involverede, der synes at være i spil.

Samtidig vil det være interessant at få afdækket, hvilke kompetencer, de forskellige typer af kunstnerisk med-ejerskab, fordrer af musikproduceren. Dette leder til følgende fokuserede undersøgelsesspørgsmål: Gennem dels kortlægning af egen hidtidig praksis, dels udvikling af en række nye musikalske værker vil jeg svare på følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvilke typer af kunstnerisk med-ejerskab varetager musikproduceren, når lydstudiets kunstneriske samskabelses-processer udfolder sig, og hvilke kunstneriske konsekvenser kan dette have for de endelige værker?