Studieafgift for internationale studerende

Alle uddannelser på RMC er gratis for studerende fra Danmark eller fra et EU/EØS land eller Schweitz. 

EU/EØS landende er: Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Lithauen, Luxemborg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige.

Studerende fra lande uden for EU/EØS skal betale en årlig studieafgift på: 

Bacheloruddannelserne: € 11,000 
 
Kandidatuddannelserne: € 10,000 
 
Solistuddannelsen: € 9,000 

Studerende fra lande uden for EU/EØS skal ikke betale studieafgift, hvis de deltager i et af de følgende programmer:

  • Erasmus Mundus
  • Fulbright eller DIS
  • Andre bilaterale aftaler

Studerende fra lande uden for EU/EØS skal ikke betale studieafgift, hvis de har permanent opholdstilladelse i Danmark eller har fået bevilget midlertidig opholdstilladelse med mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark. Du kan læse mere om om disse regler i Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 364 af 14. april 2019. 

Vedr. Brexit: Overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU udløb ved årsskiftet 2021. Britiske statsborgere, der i fremtiden vil søge ophold, uddannelse o.lign. i Danmark, er således ikke længere omfattet af EU-lovgivningen. Briter bosat i Danmark før årsskiftet 2021 vil dog være omfattet af udtrædelsesaftalen og beholder derfor deres rettigheder til bl.a. gratis uddannelse.