Maria Westvall er RMC’s nye professor i pædagogik

Hun skal stå i spidsen for konservatoriets reform af det musikpædagogiske fagområde med et øget fokus på kunstnerisk medborgerskab.
20. Nov 2019
News

På Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er visionen at uddanne fremtidens kunstneriske innovatorer, der træder aktivt ind i samfundet og forløser potentialer.

Nu præsenteres den erfarne musikpædagogiske underviser og forsker Maria Westvall som ny professor i pædagogik for yderligere at intensivere RMC’s fokus på uddannelse af musikere, komponister, sangskrivere og musikproducere til også at være undervisere, formidlere og medskabere.

Maria Westvall får til særlig opgave sammen med sine kolleger at gennemføre en reform af det musikpædagogiske fagområde på RMC i de kommende år. Samtidig skal hun bidrage med forskning på området, som vil være til gavn for såvel det musikpædagogiske forskningsfelt og konservatoriets uddannelser.

Den institutionaliserede musikundervisning og det musikpædagogiske arbejdsmarked står overfor store forandringer i disse år, der stiller nye krav til fremtidens musikundervisere om at kunne udvikle projekter og samarbejde på tværs af kunstformer – og til fremtidens kunstnere om at kunne bidrage med deres fortællinger på tværs af platforme og inddrage tilskueren aktivt i skabelsen og formidlingen af kunsten.

Reformen skal endvidere styrke konservatoriets indsats for et bredere samfundsmæssigt engagement, hvor dimittender fra RMC som kunstneriske medborgere bidrager mærkbart til udvikling af mennesker og fællesskaber.

"Det er RMC’s ønske med indsatsen at give et markant bidrag til udvikling af en pædagogik på det kunstneriske område, der sætter nye standarder og udfordrer grænserne for, hvad vi traditionelt opfatter som kunstens og kunstnernes rolle og potentiale i samfundet. Jeg glæder mig utrolig meget til samarbejdet og er sikker på, at Maria Westvall vil komme til at gøre en stor forskel for vores område og for RMC," siger rektor Henrik Sveidahl.

Forsker i mangfoldighed og medborgerskab

Svenske Maria Westvall kommer til RMC fra en stilling som docent i musikpædagogik på Musikhögskolan ved Örebro Universitet. Hun har dels en ph.d. i musikpædagogik fra Dublin City University samt en doktorgrad i musikvidenskab fra Örebro Universitet.

Maria Westvall har selv en baggrund som musiklærer i grundskolen, gymnasiet og højskolen, og foruden musikeres roller som undervisere er kulturel mangfoldighed og migration centrale temaer i hendes forskning. Hun er del af flere internationale forskningsnetværk med fokus på interkulturelle dimensioner af musikalsk læring, kunstnerisk medborgerskab og kulturel produktion.

"Jeg ser meget frem til være del af videreudviklingen af fagområdet på RMC, hvor de studerende skal udvikle en mangesidig pædagogisk rolle fuld af kreative udfordringer og muligheder. Kunstnere har en vigtig pædagogisk opgave som undervisere, formidlere og medskabere. Den er central for at styrke de demokratiske og empatiske aspekter af samfundet, hvor mennesker har behov for at lytte, opleve og udtrykke sig gennem musik; for selv at spille og være en del af kunstneriske processer," siger Maria Westvall.

Maria Westvall tiltræder på RMC som professor MSO (med særlige opgaver) 1. februar 2020.

About RMC

Rhythmic Music Conservatory (RMC) is an educational institution under the Danish Ministry of Culture and works on a non-commercial basis. RMC was founded in 1986 as the first music academy in Europe to specialize in contemporary rhythmic music.

 

RMC offers the highest education in contemporary rhythmic music - a multifaceted concept that embraces widely diverse genres such as rock, pop, jazz, urban, metal and electronic music.

 

Contemporary rhythmic music is a creative and performative art that builds upon a solid foundation in professional and cultural traditions.

 

At RMC contemporary rhythmic music means openness, curiosity, diversity and a critical position.

Om pædagogik på RMC

Med undtagelse af Music Management rummer alle bacheloruddannelser på RMC fagområdet pædagogik.

 

Det betyder, at konservatoriet uddanner musikere, komponister, sangskrivere og musikproducere, som udover at bidrage med musik og musikoplevelser har kompetencer til at undervise andre med afsæt i deres kunstneriske praksis.

 

Hertil kommer RMC’s musikpædagogiske kandidatuddannelse Music Education, som uddanner en mindre gruppe studerende på videregående niveau med henblik på at varetage centrale musikpædagogiske opgaver på arbejdsmarkedet.

RMC Vision Statement 2019-2022

RMC is a pioneer in the study, practice and development of contemporary music.

 

At RMC, students and staff thrive in a creative atmosphere of inspiring exchange and inventive inquiry.

 

RMC educates future innovators in music who enrich artistic and cultural experience in the world.

 

Informed by deep knowledge and upon a foundation of highly developed skills, graduates install themselves in society and actualize potentials in a wide network of relations, both locally and globally.