RMC i modelforsøg for børn og unge

For at flere skal bruge musikken i en tidlig alder, går RMC i partnerskab med Ballerup, Roskilde og Vejle Kommuner.
1. Jul 2021
News

I efteråret 2021 bidrager musikere, undervisere og forskere fra Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) til en række kommunale modelforsøg, der skal give flere børn og unge aktive møder med kunst og kultur. 

Det er en del af Kulturministeriets initiativ 'Grib Engagementet', hvor i alt 14 forsøg fordelt på 27 kommuner over hele landet har fået støtte til at eksperimentere med, hvordan flere i en tidlig alder får mulighed for og lyst til at udfolde sig i øvelokalet, på scenen eller i kunstværkstedet. 

RMC er med som partner på projekter i Ballerup Kommune, Roskilde Kommune og Vejle Kommune, hvor opgaven især bliver at klæde de lokale musik- og kulturskolers undervisere på til at inspirere:

"Unge har en enorm skaberlyst, som ofte spirer, når de får plads. Men det kræver også noget af medarbejderne på kultur- og musikskolerne at kunne understøtte denne kreativitet, og derfor ser vi på Rytmisk Musikkonservatorium frem til at være med til sammen med kultur- og musikskolelærerne at udvikle nye måder at motivere flere unge til at udtrykke sig gennem musikken," siger Henrik Sveidahl, rektor for RMC.

Modelforsøgene skal samle ny viden om og erfaringer med, hvordan musik- og kulturskolerne kan tiltrække og fastholde flere børn og unge og dermed understøtte, at flere børn og unge deltager aktivt i kunstneriske aktiviteter som teater, film, dans, design, poesi, musik og billedkunst.

Se mere om 'Grib Engagementet' og alle modelforsøgene hos Slots- og Kulturstyrelsen

Rammer der Rummer i Vejle

Vejle Kommunes modelforsøg undersøger, hvordan fysiske rum og anderledes rammer kan give en anden energi og lyst til at deltage. Foruden RMC er også Designskolen Kolding med som partner i projektet 'Rammer der Rummer', der har henholdsvis børnefamilier og 17-19-årige unge som målgruppe.

Se mere hos Vejle Kommune

Skabertrang i Roskilde

En række projektuger og camps skal give en vitaminindsprøjtning til de unges skabertrang i Roskilde Kommune. Medskabelse og tværæstetik er i fokus for unge mellem 13 og 18 år i modelforsøget 'Skabertrang - kreative ungefællesskaber i nye formater', hvor RMC og Professionshøjskolen Absalon er blandt de syv samarbejdspartnere.

Se mere hos Roskilde Kommune

Elevejerskab i Ballerup

I Ballerup Kommune er 'Musik- og Kulturskolen som demokratisk arena' projektparaply for en række initiativer med fokus på skabende fællesskaber og elevejerskab for forskellige aldersgrupper mellem 0-24 år. Modelforsøget bliver fulgt tæt af en forskningsenhed fra RMC, som også designer og faciliterer et kompetenceudviklingsforløb for de deltagende lokale aktører.

Se mere hos Ballerup Kommune

arkivfoto af forstærker