Kønnede normer i musikundervisningen

Netværks og debatarrangement om køn, normer og roller i undervisningen af unge
8. Dec 2021
Seminar

Se mere på Facebook Event HER

Foreningen Musikbevægelsen af 2019 og Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er gået sammen om at afholde næste KØN MUSIK debatarrangement om normer og den skæve kønsfordeling blandt unge på instrumenter. 

Ifølge danmarks statistik viser tallene, at der er stærke normer for hvilket køn i alderen 0-24 år der spiller bestemte instrumenter. F.eks. er fordelingen på el-guitar 1120 drenge og 244 piger, på el-bas er det 876 drenge og 311 piger, på slagtøj er det 3951 drenge og 829 piger. På sang er det derimod 678 drenge og 3198 piger og på klaver er det 4513 drenge og 8864 piger.

Der er som bekendt fortsat stor ulighed i den danske musikbranche, som skyldes komplekse strukturelle mekanismer som fx bias og blinde vinkler. Nogle af disse mekanismer og bias opstår allerede tidligt i ungdomsårene og har stor betydning for, hvordan den næste generation af musikere og musikskabere ser ud. Derfor vil Foreningen Musikbevægelsen af 2019 og RMC gerne invitere til et netværks og debatarrangement om køn, normer og roller i undervisningen af unge i musikskolerne og de videre musikuddannelser. 

Til at oplyse og gøre os klogere på emnet har vi sammensat et panel bestående af Katrine Wallevik, musikantropolog og Phd., samt Conny Jørgensen fra initiativet Poppilot (ROSA) og Agnete Seerup, som står bag Jazzcamp for piger (JazzDanmark).

Vi vil blandt andet gerne undersøge og debattere emnerne: 

  • Undervisningsmetoder og inklusion - tryggere læringsrum 
  • Repræsentation og rollemodeller i lærerstaben 
  • Kønsstereotyper i musik - hvordan kan de udfordres?
  • PR og markedsføring - billede og video materiale til unge

Formålet med arrangementet er at skabe oplysning og grobund for, at musikinstitutioner der arbejder med unge kan handle bevidst mod at skabe læringsrum, som bryder med kønsstereotyper for at understøtte en udvikling af en mere divers sammensætning af unge musikere og instrumentalister.  

Vi håber derfor at se en eller flere repræsentanter fra jeres musikinstitution til en hyggelig og lærerig eftermiddag og aften på RMC.

Alle er velkomne.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding via denne formular.

grafik for event
8. Dec 2021
16.00 to 19.00
Koncertsalen, RMC
Leo Mathisens Vej 1
1437
Kbh K