Søren Høi
Music Performance
2. ÅR

instrumenter

Trommer

Video

Lyd

Billede