Sonic Complexion

29. nov. 2018
Igangværende

Med afsæt i eget kunstnerisk virke kortlægger og udvider Jakob Anderskov sin brug af tekstur og klang i kompositions- og improvisationsmusik som greb til skabelse af ny musik. Metaforik som analytisk, produktivt og forståelsesmæssigt perspektiv vil her indtage en central rolle. Processen vil munde ud i ny musik med tilhørende kritisk refleksion, som udgives fysisk og publiceres på internationale medieplatforme.