Ny skandinaviskhed: Urban Musik og Transnationale dynamikker i det tidlige 21. århundrede

2. jun. 2014
Igangværende

Af Henrik Marstal

Som led i mit forskningsprojekt på Rytmisk Musikkonservatorium, der har titlen Hvordan dansk rock blev dansk, arbejdede jeg periodevis i 2012-2015 på en artikel om national identitet blandt 'nyskandinavere' inden for hip hop, r 'n' b og dancehall i 00'erne.

Artiklen handler om hvordan urban music-navne som Outlandish (DK), Natasja (DK), Tensta (S) og Karpe Diem (N) i perioden 2004-2011 gav stemme til nydanske opfattelser og holdninger relateret til danskhed. Disse navne formåede ved hjælp af store hits at kommunikere et nyt syn på hvad det ville sige at være dansker, set fra et nydansk perspektiv.