Lost in Transscription?

20. okt. 2020
Afsluttet

I dette projekt diskuterer Henrik Marstal fællessangstraditionen i Danmark i relation til nyere medialiseringer af den samt til dens status af at være immateriel kulturarv i form af en levendegørelse af 'den danske sangskat' forstået som et dynamisk arkiv.

Det blev publiceret som en artikel, 'Lost in Transcription? The Songbook as Mediator for the Distribution of Songs in a Post-Digital Era.' i Journal of Popular Music Education 3/1, 2019 og kan findes her.