Interferences

10. jan. 2019
Igangværende

”Interferences” er et FoU-projekt som undersøger hvordan digitalisering af procesdokumentation (lyd, tekst, billede, film) kan åbne nye kommunikationsmuligheder inden for et flermedielt formidlingsfelt.

Projektet arbejder med hvordan spændingsfeltet mellem fremførelse og formidling kan facilitere en mere publikumsinddragende oplevelse, herunder gennem en ikke-akademisk og mindre talebåren formidlingsmåde.

Projektet tager afsæt i det nyligt afsluttede KUV-projekt ”Flerlagethed i Solo Performance” i arbejdet med videreudviklingen af det audiovisuelt instrument og computerprogram, video-keyboardet. Under nærværende projektforløb arbejdes der med hvordan en række grafisk-visuelle, tekstlige og tidslige parametre kan oversættes ind i det digitale instrument/program og dermed giver mulighed for at strukturere og forme relevant billede-, video-, tekst- og lydmateriale under selve formidlingsmomentet.

Projektet giver dermed bud på digitaliserede løsninger på hvorledes kunstnere og forskere kan arbejde flermedielt med dokumentation, kommunikation og formidling.