Færre muligheder

29. nov. 2018
Igangværende

Den grundlæggende idé med dette projekt er, at musikkens budskab ofte bliver tydeligere, når mulighederne ikke er uendelige. Formålet med projektet er at undersøge dét, der forudsætter musikken – hvordan abduktion og profleksion påvirker et musikalsk projekt. At skabe musikken er dermed en slags bunden opgave, hvor indholdet er betinget af både æstetiske overvejelser samt valget af udstyrets begrænsninger. Det kræver grundige overvejelser og stringens i udførelsen.