E-bog for Musikere om Lydteknik

21. mar. 2016
Igangværende

Af Tim Harris & Jens Walther Jacobsen

Denne e-bog skal give musikere en større lydforståelse, så de bliver bedre i stand til at forholde sig kritisk til lydkvaliteterne af udstyr og lydstudier og de færdige resultater, man kan forvente at opnå.
Der anvendes best practice-eksempler til at belyse og forklare typisk forekommende situationer for musikere, som vil indspille, redigere, mixe og masterere deres egne musikproduktioner. E-bog-formatet giver mulighed for både skriftlige artikler, diagrammer, grafik, fotos, film og lydfiler.

Afsluttes 2018.