Udvikling af en praksis-baseret musikpædagogik inden for det skabende, udøvende område

27. okt. 2015
Igangværende

Af Lars Brinck, Søren Kjærgaard & ULU-partnere

Projektet har som sin ambition at udvikle undervisningen i skabende og udøvende færdigheder, viden og kompetencer, således at undervisningen understøtter den rytmiske samtidsmusiks musikfaglige og kulturelle kendetegn.

Dels ønskes udviklet konkrete didaktiske undervisningsmetoder, dels ønskes de forskellige metoders mere overordnede pædagogiske forforståelser kvalificeret.

Publiceres primo 2018.

Projektet er tilknyttet ULU-netværkssamarbejdet. Læs mere her.