Det skabende i musikskolen

16. mar. 2017
Afsluttet

Af Jesper Sveidahl

Projekt afdækker hvordan man i musikskolerne lige nu både strategisk og praktisk arbejder med at udvikle ”skabende færdigheder som forudsætning for musisk udfoldelse” (jf. Bekendtgørelsen) samt undersøger hvordan musikskolerne i deres samarbejde med folkeskolen om musikundervisning i den ”åbne skole” med det skabende fokus kan bidrage kvalitativt til folkeskoleelevernes oplevelse af engagement, medejerskab og motivation.

Læs projektets rapport her.