Aktuelle læringsmiljøer og undervisningsformer på RMC's Ba(Musiker)-uddannelse

27. mar. 2014
Afsluttet

Af Torben Westergaard (tidligere ansat)

Projektet diskuterer to musiklæreres oplevelse af specifikke undervisningsformer og læringsmiljøer på Rytmisk Musikkonservatorium. I diskussionen inddrages Klafkis dannelsesteoretiske  samt Jarvis’ og Mezirows læringsteoretiske perspektiver. Diskussionen viser blandt andet, hvordan lærerens faglige kompetencer står centralt og peger på en række potentialer for en systematisering af det reflektoriske arbejde omkring læreprocesserne.

Du kan læse projektrapporten HER.