Skab Nu

4. sep. 2017
Afsluttet

Af Jesper Sveidahl

Det skabende lever et meget omskifteligt liv i diverse læringsmål for musikundervisningen i folke- og musikskoler. Men hvordan kan man egentligt tale om det skabende, hvordan det hænger sammen med musikkens ontologi og hvordan kan man bruge begrebet i en musikpædagogisk kontekst? Det vil dette projekt forsøge at give svarene på.

Projektet resultater kan findes her: http://sveidahl.dk/aktionsforskning/skab%20nu.html