Kunstnerisk nyskabelse og kunstfaglig udvikling i dialektisk perspektiv. Rock-bandet som eksempel.

20. dec. 2016
Igangværende

Af Lars Brinck

Vi tænker ofte på det at komponere et musikalsk værk eller skrive en sang som noget, der udføres af en enkelt person. Men store dele af den rytmiske musiks sange komponeres i fællesskab mellem orkestrets musikere. Projektet undersøger, hvordan disse kollektive kompositionsprocesser finder sted over tid og samtidig hvilken betydning det at deltage i disse processer har for den enkeltes musikers kunstneriske udvikling.

To danske rock-bands med særlig interesse for kollektive kompositionsprocesser observeres og interviewes. Musikernes deltagelse analyseres fra et læringsteoretisk perspektiv. Samtidig analyseres deres værkers forandring fra de første skitser til de færdige sange. De to analyser integreres for at integreres for at udfolde den vekselvirkning, som de forandrede værker og musikernes udvikling udgør. Projektets resultater vil bidrage til forståelsen af skabende processer og deres læringsmæssige potentiale inden for alle kunstområder.

Forskningsprojektet er støttet fra Kulturministeriets Forskningspulje og forventes afsluttet i 2018.