Akkreditering og Kvalitetssystem

Akkreditering

Akkrediteringsrådet har i 2021 tildelt Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) en positiv institutionsakkreditering.

Læs Akkrediteringsrådets afgørelsesbrev og akkrediteringsrapporten for RMC (pdf)

Det danske akkrediteringssystem skal sikre et sammenhængende og gennemsigtigt uddannelsesmarked til gavn for både studerende, arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. Institutionsakkreditering giver uddannelsesinstitutionerne ansvar for og frihed til selv at fastsætte et system, der løbende sikrer kvalitet og relevans af deres uddannelser, og med en positiv akkreditering følger flere muligheder i forhold til blandt andet at oprette nye uddannelser og justere de eksisterende.

Det danske akkrediteringssystem blev etableret i 2007. Med akkrediteringsloven fra 2013 overgik systemet løbende fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til i stedet at akkreditere hele uddannelsesinstitutioner. Akkrediteringens varighed er maksimalt seks år, herefter skal institutionen igennem en fornyet akkreditering.

Se mere hos Akkrediteringsrådet og hos Danmarks Akkrediteringsinstitution.

RMC's kvalitetssystem

Rytmisk Musikkonservatoriums kvalitetssystem skal gennem en koordineret og ledelsesforankret indsats medvirke til at realisere RMC´s mission, vision og strategi ved at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers kvalitet og relevans.

For at sikre og udvikle kvaliteten, foretager RMC et løbende tilsyn med centrale områder af uddannelserne og forhold, som kan påvirke disse.

Arbejdet er beskrevet i RMC´s kvalitetssystem, som beskriver målsætninger, arbejdsopgaver, handlingsplaner og ansvarsforhold inden for en række indsatsområder:

Årlige kvalitetsrapporter

En gang årligt udarbejder RMC en kvalitetsrapport, som – på baggrund af rektors årlige uddannelsesgennemgang med de respektive uddannelsesansvarlige – beskriver de kvalitetsudviklingsmæssige analyser, der er foretaget i løbet af det forudgående studieår, og hvilke handlinger der er aftalt på den baggrund.