Sprogpolitik

UNDERVISNING OG EKSAMENER

RMCs sprogpolitik er baseret på en pragmatisk tilgang, således at det generelle undervisningssprog er dansk, men at undervisere kan tilbyde undervisning på engelsk til enkeltpersoner eller små grupper efter behov. Denne sprogpolitik sikrer, at internationale studerende har mulighed for at følge og gennemføre deres studier på RMC på engelsk.

RMC udbyder også udvalgte kurser på engelsk. Det vil fremgå af kursusplanen, hvilket sprog kurserne undervises i.

Solistuddannelsen samt det internationale joint study programme EUJAM udbydes begge på engelsk.

Ikke-dansktalende studerende kan vælge at gennemføre deres opgaver eller eksamener på et af de skandinaviske sprog eller på engelsk.

Alle diplomer og skriftlige erklæringer bliver udstedt på både dansk og engelsk.

VEJLEDNING OG INFORMATION

Al væsentlig information, service og vejledning er tilgængelig på engelsk i både skrift og tale.

I tilfælde hvor den nødvendige information ikke er tilgængelig på engelsk, er det op til den studerende eller underviser at finde de fornødne informationer. RMCs administration vil altid være behjælpelige med information og vejledning.

SPROGKRAV TIL INTERNATIONALE STUDERENDE

Alle internationale studerende (bortset fra skandinaviske studerende) forventes at kunne tale og forstå engelsk på et niveau, der gør dem i stand til at gennemføre uddannelsen med et tilfredsstillende resultat

Internationale studerende opfordres til at lære dansk på et niveau, så de kan følge undervisning på dansk og deltage i konservatoriets sociale liv. I den sammenhæng kan RMC henvise til relevante sprogskoler i København.

OPTAGELSESPRØVER

Optagelsesprøver foregår normalt på dansk, men kan afholdes på engelsk hvis ansøgeren ikke taler eller forstår dansk.

Optagelsesprøver til EUJAM foregår altid på engelsk. Optagelsesprøver til Solistuddannelsen foregår normalt på engelsk.

Læs RMCs sprogpolitik i sin helhed her