SKAB I NUET

18. feb. 2015
Afsluttet

Af Jesper Sveidahl

Projektet blev skabt med henblik på at udvikle en didaktisk platform og en kompositorisk metode til holdundervisning i rytmisk musik. Formålet var dels at dokumentere, at børn har mange musikalske og kreative kompetencer, selv om de ikke nødvendigvis har lært at spille på et musikinstrument, dels at udvikle en undervisningsdidaktik, som kan frisætte og udvikle disse kompetencer som et motiverende udgangspunkt for at tilegne sig musikalske og instrumentale færdigheder.

Du kan læse mere om projektet her