Hvordan Dansk Rock blev Dansk

9. apr. 2014
Afsluttet

Af Henrik Marstal 

 

IDENTITETSHISTORISKE ASPEKTER AF DANSK ROCK CA. 2000-2010 I ET SENMODERNE PERSPEKTIV

 

Forskningsprojektet omhandler aspekter af dansk rocks identitetshistorie i perioden ca. 2000-2010. Afsættet for projektet har været de markante ændringer, som dansk rock i receptionshistorisk henseende har været underlagt i perioden med den hovedtese, at en danskhedsrelateret opfattelse af dansk rock i stigende grad har gjort sig gældende som element i den løbende konstruktion af en identitetsbærende danskhed. 

Projektets ambition har været at skabe en empirisk funderet teoridannelse om, hvordan dansk rock gennem de seneste 20-30 år har været en aktiv medskaber af forestillinger om danskhed. Projektet har gennem to artikler kastet nyt lys over relationen mellem dansk rock og danskhed i det 21. århundredes begyndelse ved at fokusere på en række væsentlige aspekter, som hidtil har været upåagtet.

Samlet set viser de to artikler, at dansk rock har været en aktiv medskaber af forestillinger om danskhed hos lyttere såvel som musikkritikere i perioden, og at en danskhedsrelateret opfattelse af dansk rock har gjort sig gældende som element i den løbende konstruktion af identitetsbærende elementer hos moderne danske musikforbrugere. 

Du kan læse de to formidlingsartikler:

Legitimeringen af national identitet blandt nydanske musikere

Kanonformationer og ikke-kanoniske positioneringer i dansksproget rock og pop efter årtusindeskiftet