Alle kan spille guitar

28. mar. 2014
Afsluttet

Af Henrik Marstal

Artiklen ser nærmere på, hvordan eksistensen af uformelle læreprocesser i rock/pop-pladestudiet siden 1960'erne har medvirket til at nære originale tiltag, som gør det nødvendigt at genoverveje relationen mellem begreberne amatør og professionel. Ofte finder amatøren via uformelle læreprocesser smutveje til nye musikalske erkendelser, som går bagom den traditionelle opfattelse af den professionelle musiker som den, der besidder størst kompetence. Men hvis rytmiske uddannelser på musikkonservatorierne ønsker at tiltrække originale og nyskabende musikere, er det nødvendigt at begynde at tage amatørerne langt mere alvorligt.

Du kan læse projektrapporten, HER