ENTRE DEBAT LIVE

Som undervisere på en kunstskole må vi spørge os selv, hvad kvalitet og relevans er i den kunstneriske praksis og virksomhed, og hvorledes dette stiller sig i relationen til en omverden.
3. nov. 2020
Debate

ELTAG I ENTRE DEBAT LIVE:

Vi taler om den interagerende og dialogskabende kunstner og dennes påvirkning af og på det omgivende samfund. I den ramme undersøger vi begreberne kvalitet og relevans i forhold til omverdensforståelse og det kunstneriske medborgerskab i et bredere perspektiv omkring de kunstneriske uddannelser.

For at understøtte og udvikle disse refleksioner har vi inviteret en række aktører, der på forskellig vis er i berøring med kunstnerens arbejdsmarked, til at drøfte spørgsmålet om omverdensrelationer i den kunstneriske praksis og den kunstneriske virksomhed.

Begivenheden er åbnet for alle interesserede, men der er begrænset antal pladser til den fysiske begivenhed, og undervisere fra de videregående kunstneriske uddannelser har fortrinsret.

Samtalerne bliver live streamet, og det vil være muligt at stille spørgsmål til oplægsholdere undervejs.

TILMEDNING:

For tilmelding til dagen, skriv til caki@caki.dk

Angiv venligst om du ønsker at deltage ved fremmøde eller via live stream samt hvilken skole, du er tilknyttet (hvis nogen).

For spørgsmål, kontakt pernille@caki.dk

grafik for event
3. nov. 2020
10.00 til 16.00
RMC, A118
Leo Mathisens Vej 1
1437
KBH K