Bachelor Musikproduktion / Music Production - Optagelsesprøve / Entrance Examination

Stereomix af det nummer du skal mixe til optagelsesprøven.

Stereo mix of the song you must mix at the entrance examination.

rmc_mpro_entranceexamination_premix.mp3

For at downloade filen skal du højreklikke og vælge "gem link som". 

To download you need to right click the file and choose "save link as".

Den fulde prøvebeskrivelse findes på hjemmesiden under Uddannelser - Musikproduktion - Optagelsesprøve.

You find the full description of the entrance examination on the website under  Studies - Music Production - Entrance Examination.

VEJLEDNING TIL MIXPRØVEN

English version below.

Som en del af optagelsesprøvens 1.runde skal du mixe et track, som vi forbereder. Du har 5 minutter til at lave mixet. Tracket varer ca. 2-3 minutter, det vil bestå af max. 24 spor, og det skal mixes på RMC’s udstyr. Vi har valgt udstyret, som opgaven skal gennemføres på, og det er sat op og gjort klar til din prøve.

Ved prøvens begyndelse vil du blive spurgt om, hvilken metode du vil anvende – du kan vælge enten at mixe musikken i Pro Tools HDX (in-the-box) eller at mixe på den analoge SSL AWS900 mixerpult.

Der vil være en assistent til stede under prøven, der kan hjælpe dig med signalflow, routing, knapper m.v.

De praktiske rammer

For Pro Tools HDX gælder:

 • Hver kanal har en 'Channel Strip' insertet.
 • 2 reverbs og 1 delay er sat op som 3 post-fader sends og retur på 3 separate aux-returns.
 • På Masteren er der insertet en ‘Channel Strip’ samt en ‘Maxim’, men de er ikke aktive (‘threshold’ er sat til 0dB på dem begge).

For SSL AWS900 gælder:

 • Pultens EQ er nulstillet.
 • Pulten har 2 valgbare inserts i alt, som du selv kan assigne til 2 valgfrie kanaler.
 • 2 hardware reverbs og 1 delay (med tap-funktion) er sat op som post-fader sends og returnerer på ‘stereo-returns’ på pulten.
 • Pultens master-compressor er assignet til mix-bussen, men ikke aktiveret.

Fælles for begge metoder er:

 • Der vil ikke være mulighed for at tilslutte andet udstyr (tiden tillader det ikke).
 • Det er ikke tilladt at medbringe eget udstyr.

VIGTIGT

 • Det er ikke et krav, at du bruger alle værktøjer eller trykke på alle knapper i løbet af prøven.
 • Om du arbejder i Pro Tools eller på pulten er ikke relevant for din bedømmelse.
 • Dét råmix du kan lytte til på hjemmesiden kan du bruge til at orientere dig om genre, udtryk m.v.
 • Du bliver bedømt både på din metode og resultatet.

Husk at der er meget kort tid (5 min.) til at gennemføre prøven, så forbered dig gerne på, hvordan du har tænkt dig at arbejde. Det siger sig selv, at mixet ikke kan færdiggøres på 5 min., men du vil med din tilgang og proces give en tydelig demonstration af dit kunstneriske udsyn kombineret med dit tekniske niveau.

Yderligere information om hvilket udstyr der skal mixes på, oplyses ikke.

INSTRUCTIONS FOR THE MIX TEST

As part of the first round entrance examination, you must mix a song, which we provide. You have 5 minutes to make the mix. The duration of the song is approximately 2-3 minutes, it will consist of a maximum of 24 tracks and you must mix it on RMC’s equipment. We have chosen the equipment, and the mix must be carried out on that equipment and is ready when your examination starts.

At the start of the entrance examination you will be asked which method you wish to use – you can either make the mix in Pro Tools HDX (in-the-box) or on the analogue SSL AWS900 mixer.

There will be an assistant present, who can help you with signal flow, routing, buttons etc.

Practical matters

Pro Tools HDX:

 • Every channel has a 'Channel Strip' inserted.
 • 2 reverbs and 1 delay are set as 3 post -fader sends and return on 3 separate aux returns.
 • On the Master there is inserted a ‘Channel Strip’ and a ‘Maxim’, but they are not active (‘threshold’ is set to 0dB on both of them).

SSL AWS900:

 • The mixer’s EQ has been reset.
 • The mixer has 2 selectable inserts in total, which you can assign to 2 channels of your choice.
 • 2 hardware reverbs and 1 delay (with tap functionality) is set up as post fader sends and returns on ‘stereo returns’ on the mixer.
 • The Master compressor is assigned to the mix buss, but not activated.

For both methods, the following applies:

 • It is not possible to patch up other equipment (there is not enough time).
 • You are not allowed to bring your own equipment.

IMPORTANT

 • You are not required to use all the tools or press all the buttons during the examination.
 • Whether you choose to work in Pro Tools or on the mixer does not influence the assessment.
 • The rough mix you can listen to on our website, gives you an idea about the genre and the expression etc.
 • What is assessed, is your method as well as the result.

As it is a very short examination (5 minutes), we advise you to plan in advance how you are going to work. Obviously, you cannot finish the mix in 5 minutes, but your approach to the task and the process will give us a clear idea of your artistic view and technical ability. The sound/product.

Further information about the equipment will not be disclosed.