Zoe Efstathiou (piano) - Egil Kalman (modular synthesizer)