Frank Gratkowski, Lucas Leidinger, Tomo Jacobson & Thomas Sauerborn at Atelier Colonia (2016)