Volker Orlowski
Teknisk Serviceleder
Sekretariat
Volker Orlowskis billede

Ansvarlig for ledelse af konservatoriets tekniske serviceafdeling, herunder for:

  • Konservatoriets udlånsafdeling for instrumenter, lydteknik og AV-udstyr
  • Tilrettelægningen af afdelingens arbejdsopgaver og personalekoordinering i forbindelse med afvikling af optagelsesprøver, afslutningskoncerter, kulturelle arrangementer m.m.
  • Drift og vedligeholdelse af bygninger, arealer og tekniske installationer
  • Kontakt til eksterne håndværkere, servicefirmaer og bygningsstyrelsen
  • Indkøb af instrumenter, gear og inventar
  • Anskaffelse og opsætning af IT
  • Konservatoriets diverse styrings- og sikkerhedssystemer
  • Lokaleudlejningen

Medlem af konservatorierådet

Video

Lyd

Billede