Maria Westvall
Professor MSO
Uddannelsesenheden
23480834
Maria Westvalls billede
Pædagogisk udviklingsvirksomhed
Igangværende
Maria Westvall
Pædagogisk udviklingsvirksomhed
Igangværende
Maria Westvall

Video

Lyd

Billede

CV: 

 

Publications

 

 

Peer-reviewed articles

 

Pripp, O & Westvall, M. (2020) Cultural immersion and production. The meaning of musicking for social trust and inclusion. In: O. Pripp and M. Westvall (ed.): The social and political dimensions of sound and music. Nätverket - etnologisk tidskrift, 22, 15-24.

 

Pripp, O & Westvall, M. (2020)  Introduction. In: O. Pripp and M. Westvall (ed.): The social and political dimensions of sound and music. Nätverket - etnologisk tidskrift, 22, 3-5.

 

Westvall, M. & Aragão, P. (2019). Communities of Musical Practice: Transformative Contexts for Intercultural Communication.El Oído Pensante, 7 (1), 236-250.

 

Ferreira Corrêa, A. & Westvall, M. (2019). Music and Interculturality: The Joy and the Challenges of Hearing and Being Heard. El Oído Pensante, 7 (1), 71-73.

 

Mansikka, J. , Westvall, M. & Heimonen, M. (2018). Critical aspects of cultural diversity in music education: examining the established practices and cultural forms in minority language schools in Finland. Intercultural Education, 29 (1), 59-76.

 

Söderman, J. & Westvall, M. (2017). Community Music as folkbildning: A study of a Finnish Cultural Association in Sweden. International Journal of Community Music, 10 (1), 45-58.

 

Westvall, M. (2017). Seven decades of Swedish community music through the musical life experiences of former military musician. International Journal of Community Music, 10 (1), 7-18.

 

Carson, C. & Westvall, M. (2016). Intercultural Approaches and “Diversified Normality” in Music Teacher Education: Reflections from Two Angles. Action, Criticism, and Theory for Music Education(ACT), 15 (3), 37-52.

 

Heimonen, M. & Westvall, M. (2015). Multicultural music education from the perspective of Swedish-speaking teachers and state authorities in Finland. Nordic Research in Music Education. Yearbook, 16, 139-161.

 

Ferreira Corrêa, A. & Westvall, M. (2014). Aprendizagem Intercultural Por Meio de Imersão Musical. Música em Perspectiva, 7 (2), 84-100.

 

Westvall, M. (2014). Musical diversity or conformity?: An investigation of current norms in music education through the lens of educators in Swedish-speaking minority schools in Finland. Finnish Journal of Music Education, 17 (2), 8-18.

 

Westvall, M,, Burton, S. & Karlsson, S. (2013). Stepping aside from myself: intercultural perspectives on music teacher education. Journal of Music Teacher Education, 23 (1), 92-105.

 

Mateiro, T. , Russell, J. & Westvall, M. (2012). Student music teachers’ perceptions of pedagogical content knowledge-in-action: an inquiry across three countries. Finnish Journal of Music Education, 15 (02), 53-64.

 

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Music education – a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. British Journal of Music Education, 27 (1), 21-33.

 

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2010). Teaching music in our time: student music teachers' reflections on music education, teacher education and becoming a teacher. Music Education Research, 12 (4), 353-367.

 

Books

 

Westvall, M. (ed.), Lidskog, R. (ed.) & Pripp, O. (ed.) (2018). Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle. Lund: Studentlitteratur AB.

 

Hofvander Trulsson, Y. (ed.) & Westvall, M. (ed.) (2018). Skapande och integration. Lund: Studentlitteratur AB.

 

Westvall, M. (2016). Musiker och folkbildare: Fem porträtt av musiker som började sin bana inom militärmusiken. Gidlunds förlag.

 

Westvall, M. (2009). Webs of Musical Significance: A study of student-teachers' musical socialisation in Ireland and Sweden. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.

 

Book chapters

 

Lidskog, R. , Pripp, O. & Westvall, M. (2018). Kulturproduktion i föreningar med etnisk anknytning. In: M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle, (231-246). Lund: Studentlitteratur AB.

 

Sernhede, O. & Westvall, M. (2018). Migration från Balkan – en vital del av Göteborgs musikliv. In: M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Migration – Musik– Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle, (137-162). Lund: Studentlitteratur AB.

 

Lidskog, R. , Pripp, O. & Westvall, M. (2018). Musik, organisation och sammanhang. In: Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle(15-41). Lund: Studentlitteratur AB.

 

Westvall, M. (2018). Musikens växelverkan. In: M. Westvall, R. Lidskog & O. Pripp, Migration – Musik – Mötesplatser: Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle(163-170). Lund: Studentlitteratur AB.

 

Bovin Schierup, S. & Westvall, M. (2018). Mångkulturella miljöer i musikundervisningen: Barriärer, möten och utveckling. In: Y. Hofvander Trulsson & M. Westvall, Skapande och integration(149-168). Lund: Studentlitteratur AB.

 

Westvall, M. (2018). Relationellt musicerande: Mening, möten och body percussion. In: Y. Hofvander Trulsson & M. Westvall, Skapande och integration(109-119). Lund: Studentlitteratur AB.

 

Carson, C. & Westvall, M. (2016). Intercultural Encounters in Rio de Janeiro: Grassroot Activism and Musicianship. In: A. Ferreira Corrêa, Music in an Intercultural Perspective (61-68). Brasília: Strong Edições.

 

Westvall, M. (2016). Om vardagskultur, skolkultur och mångkultur i musikundervisningen. In: T. Johansson & J. Söderman, Låt alla stenar rulla – lärande, estetik, samhälle: En vänbok till Ove Sernhede (351-361). Daidalos.

 

Westvall, M. (2015). Den lärande musikern: en studie om militärmusiker och deras musikaliska utveckling under ett livslångt musikerskap. In: Resultatdialog 2015(237-249). Stockholm: Vetenskapsrådet.

 

Westvall, M. & Carson, C. D. (2014). Utmanas trygghetszonen?: musikundervisningens roll i det mångkulturella samhället. In: Ø. Varkøy, & J. Söderman, Musik för alla: filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle (107-119).Lund: Studentlitteratur AB.

 

Mateiro, T. & Westvall, M. (2013). The cultural dimensions of music teachers’ professional knowledge. In: E. Georgii-Hemming, P. Burnard & S-E Holgersen, Professional knowledge in music teacher education(157-172). Farnham, Surrey: Ashgate.

 

Georgii-Hemming, E. & Westvall, M. (2012). Music education: a personal matter?: Examining the current discourses of music education in Sweden. In: S. Karlsen & L. Väkevä, Future prospects for music education: corroborating informal learning pedagogy (97-114). London: Cambridge Scholars Publishing.