Henrik Marstal
Lektor, ph.d.
Uddannelsesenheden
Henrik Marstals billede

Jeg er lektor i Kunst- og Kulturfag, og ud over at vejlede, forestå modulforløb og undervise i musiksociologi laver jeg en del musikforskning og er vært for artist talks samt det særlige Rekvisit-forløb. Desuden er jeg medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg og løser også løbende andre opgaver.

Min forskning har drejet sig om blandt andet studier af elektronisk musik og avantgardemusik, dansk populærmusik fra årtusindeskiftet frem til i dag, kanonformationer, organologi (studier af instrumentbrug) samt studier af nordisk musiks æstetik og praksis. 

Jeg er ph.d. og også magister i musikvidenskab og har især arbejdet med studier af populærmusik i ind- og udland. I den forbindelse har jeg skrevet en række musikalske fagbøger, og jeg har også redigeret flere sangbøger. Desuden har jeg et musikpolitisk virke, bl.a. som medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (2014-2017), og har siden sidst i 1990'erne været aktiv i dansk musikliv som musiker i en række sammenhænge.

For tiden arbejder jeg med min egen duo marstal:lidell foruden det ambiente soloprojekt starchild #2 som jeg også har lavet en række improvisationskoncerter med.

Video

Lyd

Billede

CV: 

Henrik Marstal er forfatter, musiker og debattør. Han er ph.d. i musikvidenskab, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, tidligere medlem af Statens Kunstfond samt forfatter til en række fagbøger foruden en række forskningsartikler i danske og internationale publikationer. Desuden er han debattør inden for områderne køn, medier og musik.

Sidst i 1990’erne slog han sit musikernavn fast som medlem af poptrioen ibens, og han har siden da arbejdet som producer, musiker og sangskriver i en lang række sammenhænge (bl.a. Marie Frank, Annika Aakjær og Martin Hall samt som remixer af klassisk musik).

 

Fag- og sangbøger

Filtreringer – elektronisk musik fra tonegeneratorer til samplere, 1898-2001 (Høst & Søn, 2001; skrevet med Henriette Moos)

 

Alt hvad musikken kan – samtaler om musik og liv (Aschehoug, 2002)

 

Hitskabelonen – imod popmusikkens ensretning (Lindhardt og Ringhof, 2003; skrevet med Morten Jaeger)

 

Benny Andersen – et liv ved klaveret (Aschehoug, 2004)

 

Borger i smilets land – Benny Andersen og danskheden (Aschehoug, 2005)

 

Den nye sangskat – 225 dansksprogede sange efter 1965 (Alinea, 2005/2008; redigeret med Jens Cornelius og Inge Marstal)

 

Arvo Pärt – længslen efter de hvide tangenter (Gyldendal, 2008)

 

Ringe i vandet – 123 sange til skolen (Alinea, 2009; redigeret med Inge Marstal)

 

Jeg lytter, altså er jeg – tanker om musik og liv (Gyldendal, 2010)

 

Prøv og hør – samtaler om musik, kreativitet og følelser (Gyldendal, 2014; skrevet med Lars Lilholt og Karl Aage Rasmussen)

 

Breve fra en kønsforræder (Tiderne Skifter, 2015)

 

Populærmusikkultur i Danmark efter 2000 (Syddansk Universitetsforlag, 2016; redigeret med Mads Krogh)

Kirkesangbogen (Det Kgl. Vajsenhus' Forlag, redigeret med Rasmus Nøjgaard, Inge Marstal og Helene Dam)

 

Kirkesangbogen [supplement til Den Danske Salmebog] (Bibelselskabet, 2017; redigeret med Rasmus Nøjgaard, Helene Dam og Inge Marstal (udkommer juni 2017))

 

Peer-reviewede artikler, bogkapitler og leksikonartikler


'Sangbogens institutionelle status i det 21. århundrede. En undersøgelse af Højskolesangbogen og Den danske salmebog som institutioner – med Kirkesangbogen som en potentiel nyskabelse.' Danish Musicology Online, 2018 (under udgivelse).

Nordic Cool as a Janus-Headed Concept for Artistic Inclusion and Expulsion.’ Tim Howell (red.): The Nature of Nordic Music. Farnham & Burlington, VT: Ashgate, 2018 (under udgivelse)

’"Edge, Ring Those Bells": The Guitar and Its Spiritual Soundscapes in Early U2.' Scott Calhoun (red.): U2 and the Religious Impulse: Take Me Higher. New York et al.: Bloomsbury Press, 2018

‘New Nationals and Transregional Political Accounts of Urban Music.’ Fabian Holt & Antti-Ville Kärjä (red.): The Oxford Handbook of Popular Music in the Nordic Countries. Oxford: Oxford University Press, 2017

Populærmusikkultur i Danmark efter 2000. Redigeret sammen med Mads Krogh. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016

'Indledning.' Mads Krogh & Henrik Marstal (red.): Populærmusikkultur i Danmark efter 2000. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016. Skrevet sammen med Mads Krogh

'Motiviske sammenvævninger: Dansk og engelsk som sangsprog.' Mads Krogh & Henrik Marstal (red.): Populærmusikkultur i Danmark efter 2000. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2016

‘Taking Which Power Back? Overpowerments of Rage Against the Machine.’ Roberto Illiano (red.): Protest Music in the Twentieth Century (Music, Criticism & Politics, red. Luca Lévi Sala, 1). Turnhout: Brepols, 2016, s. 339-351

'Dänemark: Rock, Pop und Electronica 1960-2015.' Artikel til online-udgaven af Musik in Geschichte und Gegenwart (http://www.mgg-online.com), 2016

'Dänemark: Jazz 1990-2015 [opdatering af Erik Wiedemanns oprindelige artikel 'Jazz bis 1990'].’ Artikel til online-udgaven af Musik in Geschichte und Gegenwart (http://www.mgg-online.com), 2016

'Canonic Formations and Non-Canonic Positionings: The Case of Post-Millenium Danish Popular Music.' Journal of European Popular Culture 6/1, 2015, s. 49-67

'“Så sødt som i gamle dage?” Visuelle og musikalske produktioner af nostalgi i dansk rock omkring årtusindskiftet.’ Morten Michelsen (red.): Rock i Danmark. Studier i populærmusik fra 1950'erne til årtusindskiftet. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2013, s. 307-324

‘Enhver kan spille guitar: Den seriøse amatørmusikkulturs udfordringer til de professionelle musikuddannelser.’ Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1, 2013, s. 60-71

‘Ved det store, stygge Storkespringvand. Fordanskninger af 1960’ernes amerikanske protestsangskultur.’ Søren Hein Rasmussen & Rasmus Rosenørn (red.): Amerika i dansk kulturliv 1945-75. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010, s. 161-183

 

Ikke-peer-reviewede essays og artikler


‘Lullys pudrede paryk.' Magasinet Klassisk, februar 2018

‘Maria Cattarina Calegari i det hinsides. En italiensk renæssancekomponist fortæller sin historie post mortem.’ Magasinet Klassisk, september 2016

‘Same as it (n)ever was. Om et stykke musik hørt ved fire forskellige lejligheder.’ Magasinet Klassisk, februar 2016, s. 54-59

‘En alternativistisk normkritik? En absolut nødvendighed!’ Jacob Fuglsang (red.): Love Is In the Air. Bogen om Alternativet. København: Informations Forlag, 2015, s. 166-167

‘Ansigtet bag ansigtet. Om Carsten Dahls indspilning af Bachs Goldberg-variationer.’ PubliMus, 2015, s. 1-36

‘Overlærer fru Inger Marstal – en selvstændig kvinde med politiske rettigheder.’ Birgitte Sigurd Jensen & Charlotte Ferslev Møller (red.): Stemmer – et samtidsblik på køn og feminisme. København: Forlaget Gyrithe/Dansk Kvindesamfund, 2015, s. 114-121

'To visnede blomster i hæderskransen. Noter vedrørende en samtale mellem Clara Schumann (født Wieck) og Fanny Hensel (født Mendelssohn), Berlin 1847.' Magasinet Klassisk, september 2015, s. 60-66

'Det ser stadig ikke for kønt ud.' Ørevoks. Ord & Toner (orevoks.blogspot.dk), 2014

 ‘Tag over hovedet? Et essay samt 21 tags vedrørende 1900-tallets partiturmusik.’ Seismograf/DMT (www.seismograf.org), 2012

‘The Composer as Popular Cultural Commodity – the Case of Arvo Pärt.’ Karl Aage Rasmussen (red.): Classical Music and Modern Classical Music in Globalization and Consumer Society. International Symposium. Accademia di Danimarca, Rome, 23rd-26th March 2009. Rom: Accademia di Danimarca, 2010, s. 41-48

 

Tillidshverv

*  Næstformand for Kulturministeriets Kanonudvalg for Musik (2005-2006)

*  Medlem af Kunstrådets Musikudvalg (2005-2007)

*  Formand for Tænketanken Vedrørende Rytmisk Musik, nedsat af Mogens Jensen (S) (2009)

*  Sagkyndig for Nordisk Kulturfond (2010-2012)

*  Medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (2014-2017)

*  Medlem af 3F’s Tænketank for Ligestilling (2016-2017)

*  Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg (2016-2019)

 

Hædersbevisninger og nomineringer

* Er blevet nomineret til en række Danish Music Awards

* Modtog i 2006 en Årets Steppeulv-pris for ‘Årets idé’ for sangbogen Den nye sangskat

* Har modtaget arbejdslegater fra bl.a. Sonning-Fonden og sangskriverorganisationen DJBFA

* Modtog i 2014 og 2016 arbejdslegater fra Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur og Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik

* Var i 2015 og 2016 nomineret til Suzanne Gieses Mindelegat