Helle Christiansen
Studiekoordinator / Studievejleder
Sekretariat
41882506

Planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af optagelsesprøver på bachelor- og solistuddannelserne og eksaminer på alle uddannelser.

SU- og studievejledning.

Video

Lyd

Billede