Rektors blog: Der er mødepligt på RMC

Rektor Henrik Sveidahl om konservatoriets fremmøderegler og procedurer.
3. maj. 2018
Blogindlæg

Kan det virkelig passe, at de studerende på RMC systematisk pjækker fra undervisningen, og at det ingen konsekvenser har for dem?

Nej, selvfølgelig ikke. Der er mødepligt til alle faglige aktiviteter på RMC.

Men jeg har fået spørgsmålet efter en aktuel debat opstået på dele af det danske musikermiljøs sociale medier. Og i den anledning vil jeg naturligvis gerne redegøre for vores fremmøderegler og vores fraværstal på RMC.

RMC er en kunstskole for de største talenter inden for rytmisk samtidsmusik. De er alle kommet ind på konservatoriet blandt andet baseret på deres hidtidige kunstneriske karriere. De fleste er aktive på den professionelle musikscene på forskellige niveauer. Og for en studerende på RMC vil det derfor ofte være en udfordring at prioritere sin tid mellem eksterne aktiviteter og studierne på skolen.

Konservatoriets tilgang til dette er dog klar: Den studerende forventes at prioritere sin tid på en måde, så vedkommende kan leve op til konservatoriets forventninger til den studerendes fremmøde til undervisningen. Det handler om kvalitet. Det er en forudsætning for RMC’s mulighed for at drive uddannelser på højeste niveau, at de studerende er tilstede og bidrager til undervisningens kvalitet.

I hele 2017 havde de studerende på RMC et sammenlagt fravær på 12,4% til de faglige aktiviteter. Fraregnet det såkaldt lovlige fravær (uddybning følger) var det såkaldt ikke-lovlige fravær 8,5%.

Det er overordnet inden for et acceptabelt niveau, men det er en prioritering for konservatoriets ledelse at forbedre fremmødetallene i de kommende år.

Som rektor byder jeg enhver debat om RMC velkommen, for vi vil altid gerne diskutere den vej, vi har valgt, og om vi følger den godt nok. Og i den aktuelle anledning har vi i ledelsen besluttet at indkalde Konservatorierådet, som består af både medarbejder- og studenterrepræsentanter, til en ekstraordinær drøftelse af den nylige debat og hvordan fremmødekulturen på RMC kan styrkes yderligere.

RMC’s fremmøderegler og procedurer:

  1. Konservatoriets regler vedr. fremmøde er enkle: Der er mødepligt til alle faglige aktiviteter på RMC. Lovligt fravær er: Sygdom, særlige forhold og bevilget fravær. Fravær kan i særlige tilfælde og i begrænset omfang bevilges den studerende i kortere perioder til eksterne aktiviteter, som skal være uddannelsesrelevante, have en særlig høj kvalitet og bidrage markant til den studerendes faglige udvikling.
  2. Fremmødet på RMC registreres digitalt via systemet Asimut. Alle faglige aktiviteter er oprettet i systemet og der skal registreres fremmøde i forbindelse med alle faglige aktiviteter.
  3. Hver studerende på RMC har en hovedvejleder. Hovedvejlederen følger en gang ugentligt op på de studerendes fremmøde. Hvis den studerende viser en uhensigtsmæssig studieadfærd, tager hovedvejlederen en samtale med den studerende, hvor konservatoriets forventninger til den studerende understreges. Hvis den studerende herefter ikke retter op, indberettes den studerende til rektor, som indkalder den studerende til samtale. Rektor gentager vigtigheden af, at den studerende lever op til konservatoriets forventninger. Hvis den studerende ikke retter op, kan rektor indlede en relegationssag.
  4. Rektor gennemgår to gange pr. semester (fire gange årligt) alle studerendes fremmøderegistreringer for at tilse, at proceduren fungerer som tilsigtet.
  5. Konservatoriets regler om fremmøde er tilgængelige på konservatoriets intranet og bliver gennemgået med de studerende i forbindelse med studiestart.