Anderskov blog 3: Det kunstneriske virke i første række

Overblik, sammenhold, status…
24. nov. 2014
Blogindlæg

I foråret 2014 gik jeg for alvor i gang med kortlægningen af mine egne improvisations-struktureringsprincipper, et arbejde som jeg i en række senere blog-indlæg kommer til at gå mere dybt ind.

Kortlægningen er skabt dels via analyser af mit bagkatalog 2001-2014, dels via løbende 2014-indspilninger af øve-processer og koncerter, med efterfølgende grundig gennemlytning.

For nu vil jeg nøjes med at nævne, at de overordnet kan grupperes lidt a la følgende 'Primære styrende strukturerende principper i min musik'. Disse principper fungerer også til dels som afgrænsning af projektet.

Overskrifterne er primært

 • Bitonaliteter
 • Intervallisk konsekvens
 • Melodiske symmetrier
 • Tonegitre

Uddybelse

Bitonaliteter

 • Samtidigheder af forskellige tonearter/tilstande i forskellige registre eller instrumenter.
 • Lokale tonaliteter, ikke fælles tonalitet.
 • ”twist’ede spektre” – overtonerækker, som vrides ud af balance.

Intervallisk konsekvens

 • En begrænset antal intervaller, som udgangspunkt for alt materiale
 • Kvasi-serialiteter, løs og mindre løs 12-tone-strukturering. (Improvisation og komposition over symmetriske tonerækker, især 6- og 12-tone-rækker med færre spejlinger/ som ”spejles i sig selv”.
 • Fri motivudvikling som stærkeste styrende princip
 • Beslægtede CELLER/ udgangspunkt i eller gentagelse af et meget enkelt materiale i en meget fri associations-form.
 • Dissonans-konsekvens – herunder dissonanskoblinger og (a-)harmonisk konsekvens

Melodiske symmetrier
Lokal gravitation /orbit omkring enkelt-toner eller tone-par frem for forhold til ”grundtoner” i  de dybere registre.
Mere om dette i et senere blog-indlæg.

Tonegitre

 • Symmetriske 4-tone skalaer, 6-, 8-, 9-tone skalaer som udgangspunkt.
 • Forskellige tonegitre i forskellige registre (stærkt beslægtet med bitonalitet – herunder ”twist’ede spektre”)

Andre fokuspunkter/ opdagelser i undersøgelserne af egne principper
Krydsbestøvninger og fælles-egenskaber mellem førnævnte principper

Rytmiske tendenser i min musik som også har fået en central placering i materialet (mest ift ensemblet Just-in-Time – men også ”osmotisk” som en måde at arbejde løbende i min egen proces):

 • Rytmik baseret på Gyldne Snit.
 • Polyrytmik
 • Claves i skæve taktarter
 • En række nykomponerede rytmik-øvelser, med titlen ”The Untempered Metronome”.

Sent forår 2014

Næsten samtidigt med at jeg begyndte at komponere de “prototypiske” improvisations-forlæg, startede jeg i forbindelse med projektet et nyt ensemble med studerende fra RMC, som jeg har valgt at kalde JUST IN TIME. Det består af Jacob Anderskov, piano, Adam Pultz Melbye, bas, Anders Vestergaard, trommer. Her begyndte jeg at prøve en række nye kompositioner af.

Jeg arrangerede også hurtigt et par low-profile koncerter med samme ensemble under Copenhagen Jazz Festival, dels for at præsentere musikken offentligt, dels i ønsket om at få nogle deadlines foræret – både for ensemblet, og for mine egne kompositions-processer.
(Derudover var en række af mine mere improviserede koncerter i løbet af foråret, herunder også under Jazz Festivalen klart relateret til projektet. Mere om det senere)

Nu ville skæbnen, at den danske TV-kanal DRK valgte, at netop én af disse “under radaren- koncerter” skulle indspilles og sendes i sin helhed i fjernsynet. Det kan man kalde at få en deadline foræret, eftersom musikken ikke tilnærmelsesvist var komponeret endnu, da jeg seks uger før koncerten fik at vide, at det hele skulle i fjernsynet. Derfor har 1 times musik fra projektet + tilhørende TV-interview med mig om musikken i juli 2014 været sendt på DR-K.

Det var jo en enorm foræring for projektet. Og man kunne vælge at kalde denne TV-optagelse for en del af den endelige fremlæggelse af projektet. Men selvom jeg er meget tilfreds med optagelsen for, hvad den var, ser jeg den alligevel mere som et dokumenterende nedslag i projektets tidlige faser. Et ikke færdigt ”værk” til udgivelse, og jeg  har besluttet, at den samme musik klart indspilles igen senere i projektet.

Jeg har modtaget en kopi af udsendelsen, som desværre ikke længere ligger som streaming på DRK’s hjemmeside. Indtil videre kan man se et par minutter på dette LINK 

Derudover har jeg indset, at det på grund af mine arbejdsformer, som i høj grad foregår alene og ofte ved klaveret, vil give meget mening at opfatte en række af mine improviserede solokoncerter i 2014 som en del af projektet, ligesom der er materiale fra projektet, som har fundet vej ind i andre af mine ensembler.

Med andre ord;

Noget tyder på at der kommer til at være mere end én udgivelse i slutningen af projektet.

Det tegner per dags dato til at kunne blive:

 • En Solo klaver indspilning fra Rainbow, december 2014,
 • En Just in Time – trio Indspilning, fra Kbh, januar 2015,
 • En indspilning fra NYC, foråret 2015.

Plus eventuelt nogle af de improviserede koncerter som også er foregået under projektet – og eventuelt det nyeste repertoire i mit orkester ”Strings, Percussion & Piano”.

 

SAMMENHOLD

Når man sammenholder dette med projektbeskrivelsens faser – i forkortet form:

Fase 1a: Detaljeret kortlægning af ansøgers egne struktureringsprincipper indenfor improvisation og sekundært komposition.

Fase 1b: Disse koncepter og strategier spejles i interviews med en række internationalt førende musikskabere.

Fase 1c: Sideløbende hermed komponeres en række stykker musik indenfor hver af de kompositionstilgange som forventes udkrystalliseret.

Fase 2: De foreløbige kompositioner forelægges en række forskellige ensemblekonstellationer med henblik på afprøvning, fortolkning og nybearbejdning.

Fase 3: Det nu færdigkomponerede materiale indspilles i et studie i New York af et internationalt ensemble, og det mixes og mastereres. (..) Værket udgives som et samlet album.

- Så bliver det synligt at:

fase 1a, kortlægningen, samt fase 1c, komposition og fase 2, afprøvningen med forskellige ensembler, alle i sommeren 2014 var langt fremskredne, og generelt er forløbet bedre end, jeg turde håbe.

Hvorimod fase 1b, de internationale interviews, samt opstarten af min blog, som skulle løbe gennem hele projektet, ikke blev startet op endnu i den grad som projekt-beskrivelsen lagde op til.

Dette skyldes blandt andet en række stærkt omfangsrige forpligtelser på RMC med censor-opgaver, opstart af ny kandidatuddannelse, men også – primært de opståede positive elementer i projektet, som reelt betød en kraftig drejning af første semesters projektarbejde - væk fra interview og blog, og ind i en stærkt produktiv skabelse af masser af ny musik indenfor projektets ret præcist definerede musikalske rammer.

Man kan måske sige, at da jeg blev presset på tiden i forårssemesteret, så fastholdt jeg konsekvent, at der skal være en kunstnerisk proces, for at man overhovedet kan reflektere over sin kunstneriske proces. Og at jeg derfor blev nødt til at prioritere denne proces meget højt, også når det betød, at andre dele af projektet afveg fra planen, eller måtte udskydes i mange måneder. Samt at arbejdet med at klargøre ”test-materialet med de studerende” til TV-optagelse i juli selvsagt tog noget tid.

Status på hvad der er sket:

Ensembler & Koncerter i projektet forløbet:

 • Nyt orkester med RMC-studerende, som workshop-ensemble i forbindelse med projektet: ”Just in Time”.
 • Habitable Exomusics. Blandt andet i form af en ny international improviserende trio, med planer om senere ekspansion.
 • Improviseret koncert med Ursula Andkjær Olsen & Paul Lovens i Den Sorte Diamant.

Derudover har materiale fra projektet fundet vej ind i

 • Ensemblet J.A.’s Strings, Percussion & Piano.
 • En længere række solo koncerter i 2014, - Med test-anvendelse af de fundne principper. Og som afsæt for nye analyser via indspilninger af solo-koncerter

Alle ovenstående ensembler, pånær solo koncerterne og J.A.’s Strings, Percussion &Piano, havde offentlig debut juli 2014.

”Just in Time” udsendtes på DR-K TV,  juli2014.

 

Kompositioner: indtil nu cirka en snes som kan spilles med et ensemble.

Flest til Just in Time, men også til  J.A.’s Strings, Percussion &Piano og til de kommende NYC-indspilninger.

 

Koncertsteder:
Koncerter i 2014 med musik som stammer fra projektet: (afviklede såvel som planlagte)
København, Aalborg, Lemvig, Gentofte, Hillerød, Ballerup, Ishøj, Oslo, Beograd, Karagujevac, Indija, Edinburgh, Nuuk, Amsterdam, Rotterdam, Groningen, New York, Århus.

Oplæg / foredrag

Allerede afholdt:

RMC

 • For kolleger
 • For studerende i komposition
 • For inviterede andre modtagere fra andre kunstneriske uddannelser af lignende bevillinger fra Kulturministeriet
 • Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København,
 • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg.

Kommende oplæg:

 • RMC
 • Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole afslutnings-oplæg
 • Musikhögskolan i Malmö,
 • Lysebu-Oslo,
 • Katuaq-Nuuk.

Mine nære planer herfra er først og fremmest:

 • At få bloggen på skinner,
 • At uploade filmen fra DRK til et sted, jeg kan linke til fra Bloggen,
 • At nærme mig en konkretisering af mine interview spørgmål til mine internationale “stjerne”/ “informanter”

Om 'Habitable Exomusics'

Det fulde overblik over projektets indhold - de kunstneriske produkter, album-trilogien, afholdte koncerter, audio- og video-links, analysetekster, node-eksempler, etc.

Om Jacob Anderskov

Jacob Anderskov er pianist, orkesterleder og komponist.

 

Han har udgivet over 25 albums som bandleder.

 

Han har modtaget adskillige priser, senest Årets Jazz Komponist 2013 til Danish Music Awards Jazz.

 

Jacob Anderskov er selv uddannet fra RMC i 2002 og har siden 2012 været ansat som lektor.

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

I Kulturministeriets definition er kunstnerisk udviklings-virksomhed en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.