Anderskov blog 2: Prototyper, faser, og spyt …

Man kan til dels sige om den metode, som gennemsyrer hele mit kunstneriske udviklingsvirksomheds projekt, at jeg skaber prototypiske musikstykker – altså musikstykker som per i dag sammenfatter tendenser i min musik indtil i går.
24. nov. 2014
Blogindlæg

Dette afsnit af Bloggen er, som de øvrige første blog-entries til en vis grad retrospektive Det vil sige, teksten er færdigredigeret noget senere end de begivenheder og processer de omtaler.

Mit projekt løber som tidligere nævnt fra januar 2014 til juni 2015, hvor jeg i gennemsnit bruger 50 procent af min fuldtidsstilling på RMC på projektet.

Prototyper

Man kan til dels sige om den metode, som gennemsyrer hele mit kunstneriske udviklingsvirksomheds projekt, at jeg skaber prototypiske musikstykker – altså musikstykker som per i dag sammenfatter tendenser i min musik indtil i går.

Jeg følte mig  ved starten af projektet overbevist om, at ligesom en imitation af en anden kunstners værk altid vil indeholde personlige farvninger og forskelle til forlægget, så vil et forsøg på en prototypisk kunstnerisk konklusion/sammenfatning af min egen proces uafværgeligt føre til gradvise forandringer eller udvidelser i mit musikalske sprog.  Ligesom, at vi på grund af sprogets åbenheder ikke kan genfortælle en historie om os selv uden at indlægge en fortolkning om, hvem vi er i historien. Og hvis vi er oprigtigt tilstede i vores genfortælling, vil denne fortolkning være en fortolkning af, hvem vi er lige nu.

Jeg vil mene, at denne antagelse i projektet heldigvis har vist sig at være rigtig. Jeg har gennem mit arbejde med analyser af mine tidligere værker, og mit forsøg på at ”prototypificere” dele af mine tilgange fået skabt ny musik, som jeg mener, udvider, eller nærmere gen-opfinder – ”re-inventer”-  mit musikalske sprog.

Det er et godt spørgsmål, om dette er en anbefalelsesværdig metode for andre – det vil sikkert afhænge meget af kunsternes personlighed og i høj grad af, hvorvidt man er parat til at opfatte analysen som et virkeligt kreativt værktøj.

Som argument imod denne arbejdsform kunne jeg nævne, at det siges, at John Cage sagde til sine elever: ”Don’t try to create and analyze at the same time. They’re different processes.” Og Karl Aage Rasmussen har om kunstnerens analyse af eget værk sagt, at det er ”som at drikke sit eget spyt”.

Modsat dette synspunkt kan man nævne Arnold Schoenberg og John Coltrane, som begge i meget høj grad var opmærksomme på, hvor de strukturelle grænser for deres egen musik gik ,og måske især Schoenberg mente at kunne se analytiske grunde til, at musikken MÅTTE udvide sig videre i den retning, som han kunne konstatere, at den hidtil havde bevæget sig.

Uanset hvad, så er det i hvert fald det, som mit projekt forsøger på:

At sammenfatte, konkludere og forhåbentlig dermed udvide og transcendere mit musikalske sprog.

Plan

Den oprindelige plan for hele projektets forløb så sådan her ud:

Fase 1a
Detaljeret kortlægning af ansøgers egne struktureringsprincipper indenfor improvisation og sekundært komposition.

Fase 1b
Disse koncepter og strategier spejles i interviews med en række internationalt førende musikskabere indenfor det, som i projektet kaldes restrukturalistiske tilgange til rytmisk musik.

Fase 1c
Sideløbende hermed komponeres en række stykker musik indenfor hver af de kompositionstilgange, som forventes udkrystalliseret i den løbende research. Spørgsmålet om mulige improvisationsstrategier indenfor hver komposition bliver medtænkt og integreret i kompositionsarbejdet. Den skabende kunstneriske proces står således centralt i denne fase.

Fase 2
De foreløbige kompositioner og improvisations-forlæg forelægges en række forskellige ensemblekonstellationer med henblik på afprøvning, fortolkning og nybearbejdning.

Fase 3
Det nu færdigkomponerede materiale indspilles i et studie i New York af et internationalt ensemble, og det mixes og mastereres. Der skal laves cover. Værket udgives som et samlet album. Denne fase dokumenteres ligeledes som ovenfor. Samtidigt hermed færdiggøres den skriftlige og mundtlige afrapportering.

Fase 4
Præsentation af projekt, produkt og resultater, i en hybrid præsentationsform:

  • Centralt kunstnerisk produkt: Album release (CD, LP, & digital), samt Live koncert.
  • Mundtlige præsentationer på blandt andet RMC.
  • Website med blandt andet lyd, grafik, noder, skitseringer af improvisations-tilgange, interviews, integreret tekst - og separat skriftlig refleksion og diskussion.

I den næste blog entry vil jeg fortælle om hvad der skete det første halve års tid, og hvordan jeg fik nogle muligheder, som krævede, at jeg drejede projektet i en delvist anderledes retning end først planlagt.

Om 'Habitable Exomusics'

Det fulde overblik over projektets indhold - de kunstneriske produkter, album-trilogien, afholdte koncerter, audio- og video-links, analysetekster, node-eksempler, etc.

Om Jacob Anderskov

Jacob Anderskov er pianist, orkesterleder og komponist.

 

Han har udgivet over 25 albums som bandleder.

 

Han har modtaget adskillige priser, senest Årets Jazz Komponist 2013 til Danish Music Awards Jazz.

 

Jacob Anderskov er selv uddannet fra RMC i 2002 og har siden 2012 været ansat som lektor.

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

I Kulturministeriets definition er kunstnerisk udviklings-virksomhed en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.