Udvikling af Læringsmiljøer og Undervisningsformer (ULU)

Udvikling af Læringsmiljøer og Undervisningsformer for rytmisk musik (ULU) er et samarbejde mellem elleve undervisningsinstitutioner inden for den rytmiske musik. Institutionerne ønsker med samarbejdet at bidrage til udviklingen af læringsmiljøer og undervisningsformer inden for den institutionaliserede rytmiske musikundervisning, så de understøtter den rytmiske samtidsmusiks musikfaglige og kulturelle kendetegn. Formålet er at samle viden, skabe ny viden og dele viden i et netværk, hvor partnerne inspirerer hinanden til at udvikle institutionerne inden for området.