Timelærere til RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) søger timelærere til undervisning i nedenstående fag til studieåret 2017/2018:

På Musikeruddannelsen (BA), Music Performance (KA) og Music Creation (KA):

 • Kunstnerisk udviklingsarbejde (min. 70 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På bacheloruddannelserne Musiker, Komposition og Musikproduktion:

 • Musikpædagogik og læring (min. 70 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På kandidatuddannelserne Music Performance, Music Creation og Music Education:

 • Entreprenørskab (min. 45 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På bacheloruddannelsen Music Management:

 • Projektledelse (min. 50 undervisningstimer fordelt på to semestre) – stillingen er tidsbegrænset for studieårene 2017/2018 og 2018/2019.
 • Økonomi (min. 50 undervisningstimer fordelt på to semestre)
 • Kommunikation og markedsføring (min. 50 undervisningstimer fordelt på to semestre)

På bacheloruddannelsen Komposition:

 • Tekstskrivning (min. 50 undervisningstimer fordelt på to semestre) – stillingen er tidsbegrænset for studieåret 2016/2017 eller en længere periode efter nærmere aftale.

På bacheloruddannelserne Musiker, Komposition og Musikproduktion:

 • Komposition (min. 140 undervisningstimer fordelt på to semestre) – stillingen er tidsbegrænset for studieåret 2016/2017 eller en længere periode efter nærmere aftale.

På bacheloruddannelsen Musiker:

 • Undervisningsvirksomhed (min. 25 undervisningstimer som ligger på 1. semester)

 

Stillingerne er tidsbegrænsede for studieåret 2017/2018 med mindre andet er angivet.

Stillingerne ønskes besat pr. 21. august 2017.

Læs mere om fagene i de enkelte studieordninger for uddannelserne.

Om stillingerne

Timelærerstillingerne omfatter undervisning i det pågældende fag med tilhørende forberedelse. Desuden medvirker timelæreren normalt som intern censor indenfor fagområdet, hvilket aflønnes særskilt.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingerne lægges vægt på ansøgernes faglige og undervisningsmæssige kvalifikationer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning. Timelønnen er kr. 591,45 (niveau 1.4.2017) pr. undervisningstime inkl. forberedelse, hvortil der kommer feriegodtgørelse på 12,5%. Frigørelsesattest udstedes efter anmodning.

Ansøgning

Ansøgningen skal udformes i henhold til ”Vejledning i udarbejdelse af ansøgning til timelærerstillinger”, som er tilgængelig på RMC’s hjemmeside HER.

Ansøgning med bilag/dokumentation indsendes i 3 eksemplarer til Rytmisk Musikkonservatorium, Leo Mathisens Vej 1, Holmen, 1437 København K eller pr. mail til psn@rmc.dk, så den er RMC i hænde senest den 22. maj 2017. Mærk kuverten/mailen ”Timelærer” og hvilken stilling der søges.

Inden rektor træffer afgørelse om ansættelse, foretages der en faglig bedømmelse af ansøgerne.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

 • Jacob Anderskov vedrørende stillingen inden for faget Kunstnerisk udviklingsarbejde, på JacobAnderskov@rmc.dk.
 • Jesper Sveidahl vedrørende stillingerne inden for fagene Musikpædagogik og læring samt Undervisningsvirksomhed, på js@rmc.dk.
 • Thomas Borre vedrørende stillingerne inden for fagene Entreprenørskab, Projektledelse, Økonomi, Kommunikation og markedsføring, på ThomasBorre@rmc.dk.
 • Anders P. Jensen vedrørende stillingerne inden for fagene Tekstskrivning og Komposition, på apj@rmc.dk.

Oplysninger om RMC kan findes på www.rmc.dk.

 

RMC er en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitution under Kulturministeriet. Vores vision er at være toneangivende blandt verdens førende uddannelsesinstitutioner inden for rytmisk samtidsmusik og at uddanne dimittender, som skaber musik og musikoplevelser, der beriger og bevæger.

RMC betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige stilling.

Download som pdf: Timelærere til RMC