Studieadjunkt/-lektor i musikpædagogik

Ved Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) er en stilling som studieadjunkt/-lektor i pædagogik til besættelse pr. 1. juli 2020.

Stillingen
RMC har en vision om at være pioner som uddannelses-, videns- og kulturinstitution, og at uddanne dimittender, der træder aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og global. Som et centralt element i opfølgningen på denne vision står RMC overfor at skulle gennemføre en reform af det pædagogiske område. Denne omfattende udviklingsproces vil blive gennemført af konservatoriets undervisere i tæt dialog med aftagerne og andre interessenter i konservatoriets omverden. For at sikre, at undervisergruppen samlet set har de fornødne kompetencer til at løse opgaven, er konservatoriet på udkig efter en underviser med omfattende og bred undervisningserfaring samt et opdateret og vidtfavnende professionelt netværk på det musikpædagogiske område.

Stillingen omfatter undervisning samt øvrig faglig koordinering, vejledningsopgaver og prøvemedvirken.

Kvalifikationer
Ansættelse som studieadjunkt/-lektor forudsætter en relevant kandidateksamen eller tilsvarende fagligt niveau. Ved besættelse af stillingen lægges der endvidere vægt på, at ansøgeren har omfattende og bredtfavnende erfaring som underviser på det musikpædagogiske arbejdsmarked. Det er en fordel, hvis ansøger kan dokumentere erfaring som underviser på konservatorieniveau. Desuden lægges der vægt på, at ansøgeren er visionær og kan vise dokumenterede resultater som faglig udvikler på det musikpædagogiske område i institutionelle eller andre relevante sammenhænge. Endelig vil vi foretrække ansøgere, der kan dokumentere et bredt og opdateret professionelt netværk på det musikpædagogiske område.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • CV med vægt på relevant undervisningserfaring
  • Eventuelle eksamensbeviser
  • Dokumentation for gennemførte udviklingsarbejder på det musikpædagogiske område
  • Dokumentation for bredt og opdateret professionelt netværk på det musikpædagogiske område
  • Redegørelse for ansøgerens vision for det pædagogiske fagområde på RMC

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en deltidsstilling på minimum kvart tid. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst for akademikere i staten samt cirkulære af 8. juni 2004 om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved musikkonservatorierne under Kulturministeriet.

Bedømmelse af ansøgere sker i henhold til Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1123 af 22. august 2018 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Rektor udpeger en eller flere sagkyndige personer til at foretage en faglig bedømmelse af de modtagne ansøgninger. Når bedømmelsen foreligger, modtager ansøgeren den del af bedømmelsen, som angår den enkelte ansøger. De ansøgere, der indkaldes til ansættelsessamtale, skal i forbindelse med samtalen deltage i en undervisningsprøve.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Henrik Sveidahl, tlf. 4188 2517. Oplysninger om konservatoriet kan findes på www.rmc.dk.

Ansøgning og bilag skal sendes elektronisk senest mandag den 13. april 2020, via DETTE LINK. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24 eller 25.

 

RMC er en pioner blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik. På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning. RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger. Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

RMC betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn eller etnisk tilhørsforhold til at søge de ledige stillinger.

 

For yderligere oplysninger

Søg stillingen: Studieadjunkt/-lektor i musikpædagogik