Om Kaninordningen

Kaninordningen på RMC er i øjeblikket ved at blive omlagt, og tilmeldingen til ventelisten er derfor lukket.

Kaninordningen på RMC er til for at give konservatoriets studerende mulighed for at undervise i praksis. ”Kaniner” er børn og unge, som de studerende kan øve sig i at give musikundervisning. I kaninundervisningsforløbet får de studerende løbende vejledning af konservatoriets lærere. Kaninundervisningen er gratis.

UNDERVISNINGSNIVEAUER

De studerende underviser kaniner på 2 niveauer:

Begynderniveau

Alder: Fortrinsvis mellem 9 og 14 år
Forkundskaber : Ingen eller blot elementære færdigheder

Mellemniveau

Alder: Fortrinsvis mellem 14 og 25 år
Forkundskaber: Grundlæggende musikalske og instrumentale/vokale færdigheder

UNDERVISNING

Der tilbydes både undervisning i sammenspil og instrumentalundervisning – sidstnævnte enten som eneundervisning eller på hold af to. Undervisningen starter i uge 10 og kører over cirka 10 undervisningsgange i både foråret og efteråret. Undervisningen foregår som udgangspunkt på RMC og er placeret i de sene eftermiddagstimer.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Som kanin forpligter man sig til dels at møde til undervisningen, dels at deltage i den studerendes eksamen.

I forbindelse med deltagelse i den studerendes eksamen kan det i visse tilfælde og begrænset omfang være nødvendigt at kaninen beder om fri fra sin skole.

RMC forbeholder sig retten til at tage en kanin ud af ordningen, hvis forløbet viser sig ikke at fungere.

Kaninundervisningen er gratis – til gengæld kan vi ikke påtage os ansvaret for undervisningens indhold og kvalitet.