Love og bekendtgørelser

 

Lov om kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Læs loven

 

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne

Bekendtgørelse om musikkonservatorierne og Operaakademiet, der erstatter de tidligere Uddannelsesbekendtgørelsen, Styrelsesbekendtgørelsen og Klagebekendtgørelsen.

Læs bekendtgørelsen 

 

Ansættelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelsen

 

BEKENDTGØRELSE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse.

Læs bekendtgørelsen

 

Karakterbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelsen

 

Aftagerpanelbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

Læs bekendtgørelsen

 

BetalingsbekendtgørelseN

Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser.

Læs bekendtgørelsen

 

Akkrediteringsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af videregående uddannelser under Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelsen

 

Talentbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelsen

 

UDLANDSBEKENDTGØRELSEN

Bekendtgørelse om internationale uddannelsesforløb på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Læs bekendtgørelsen

 

Love og bekendtgørelser

Som statsinstitution under Kulturministeret er RMC underlagt en række love og bekendtgørelser, som styrer og sikrer konservatoriets drift og udvikling.