Karrierevejledning

RMC giver de studerende karrierevejledning som en del af den faste undervisning, ligesom der også er mulighed for individuel vejledning hos konservatoriets faglige personale. På siderne for de enkelte uddannelser kan du læse mere om karrieremuligheder og typiske karriereveje for dimittender fra de enkelte uddannelser.

 

Vejledning inden for den tilrettelagte undervisning

På alle konservatoriets uddannelser varetages en del af den fælles karrierevejledning inden for fagområdet Kultur- & branchestudier. Inden for fagområdet undervises de studerende i en række forhold, der alle er centrale for beskæftigelse og karriereperspektiver på de respektive uddannelser. Undervisningen har til formål at give de studerende viden og værktøjer i forhold til det arbejdsmarked, de uddannes til, og at sikre den bedst mulige overgang fra studier til arbejdsliv.

 

Erhvervsrettet praktik og samarbejde med virksomheder i musikbranchen

Det er en af RMC’s målsætninger at give de studerende mulighed for praktisk erfaring i forhold til erhverv og karriere og at styrke dimittendernes beskæftigelsesmuligheder ved blandt andet at styrke erhvervsrelevante elementer i uddannelserne, herunder erhvervsrettet praktik.

På musikuddannelserne omfatter praktik såvel koncertpraktik som pædagogisk praktik. Koncertpraktikken omfatter blandt andet en uges turné med koncerter. Den pædagogiske praktik afvikles dels som intern praktik/ekstern selvtilrettelagt praktik, dels som observations- og orienteringspraktik på musikskoler.

På uddannelsen Music Management afvikles ét semesters eksternt praktikophold på virksomheder i enten ind- eller udland. Desuden gennemfører de studerende i løbet af deres uddannelse fire semesterprojekter – typisk i samarbejde med virksomheder i musikbranchen.

På uddannelsen Lydteknik gennemføres kortere og længere praktikophold i løbet af uddannelsen.

RMC har desuden indgået en række aktive partnerskaber, der omfatter praktiksamarbejde med blandt andet DR Bigband, spillestederne Vega og Jazzhouse, Roskilde Festival samt en række partnere inden for det pædagogiske område.

 

Undervisere med tilknytning til erhvervslivet

Langt de fleste lærere på RMC er aktive udøvere inden for deres fag. Det er sikret i kravene til ansættelse og i det forhold, at størstedelen af RMC’s lærere er deltidsansatte. De studerende får således mulighed for at søge vejledning hos lærere med en levende og konkret forståelse for fagets praksis og med direkte tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Individuel karrierevejledning

Studerende på RMC har mulighed for – under hele uddannelsen – at søge individuel karrierevejledning hos det faglige personale på de enkelte uddannelser.

 

Livet som færdiguddannet

Siden starten i 1986 er flere end 700 kandidater blevet uddannet på RMC. De gør sig nu gældende og sætter deres præg overalt i det rytmiske musikliv – mange af dem helt fremme i forreste række inden for uddannelsernes beskæftigelsesområder, som udøvende og nyskabende kunstnere, som undervisere, som lydteknikere og som kommercielle brancheaktører. På uddannelsessiderne er vist eksempler på dimittender fra de enkelte uddannelser og hvad de laver i dag.

 

Beskæftigelsesundersøgelser

For at skabe kendskab til det arbejdsmarked, som de studerende uddannes til, har Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner siden 2004 i fællesskab udarbejdet årlige rapporter om beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede. Læs beskæftigelsesrapporter for årene 2004-2012, HER.