Internationalt samarbejde

RMC arbejder ud fra en strategisk målsætning om at styrke kvaliteten af konservatoriets uddannelser. Strategien skal sikre, at konservatoriets indsats på området understøtter institutionens vision, overordnede strategi og behov. Strategien skal desuden sikre, at konservatoriets internationaliseringsindsats kan evalueres på baggrund af klare målsætninger.

I det følgende kan du læse om rammerne for RMC’s internationale arbejde.

Fælles internationale uddannelser

RMC deltager i to internationale samarbejder om fælles uddannelser, European Jazz Master og Nordic Master: The Composing Musician.

European Jazz Master

European Jazz Master er en kandidatuddannelse for unge elite jazzmusikere og -komponister. Uddannelsen drives i fællesskab af Jazz Institute Berlin, Conservatorium van Amsterdam, Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris, jazzuddannelsen i Trondheim og RMC.

Læs merewww.ntnu.edu/eujam 

Nordic Master: The Composing Musician

Nordic Master: The Composing Musician er en kandidatuddannelse med fokus på komposition. Uddannelsen drives i fællesskab af Norges Musikkhøgskole i Oslo, Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg og RMC.

Læs mere

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s nye rammeprogram i perioden 2014-2020 for internationaliseringsaktiviteter på de videregående uddannelsesinstitutioner. RMC’s aktiviteter inden for Erasmus+ tager udgangspunkt i et Erasmus Policy Statement (EPS), der beskriver konservatoriets strategier for Erasmus samarbejdet.

Læs mere

NORDPLUS

Nordplus er Nordisk Ministerråds program for samarbejde inden for videregående uddannelse. RMC deltager i to Nordplus netværk, Nordpuls –  Jazz and Pop Music Network og NNEM – Nordic Network for Music Education.

NORDPULS – Jazz and Pop Music Network

NORDPULS er et netværk bestående af højere uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelser inden for pop, jazz og relaterede genrer. Formålet med NORDPULS er at styrke uddannelsernes niveau gennem udveksling af studerende og lærere, curriculumudvikling, samarbejdsprojekter og generel videndeling.
www.nordplusmusic.net

NNME – Nordic Network for Music Education

Nordic Network for Music Education er et netværk bestående af førende nordiske uddannelsesinstitutioner inden for uddannelsen af musikundervisere. Formålet med netværket er at styrke refleksionen og diskussionen omkring uddannelsen af musikundervisere og herved bidrage til uddannelsens udvikling.
www.nordplusmusic.net

Association of Nordic Music Academies (ANMA)

Association of Nordic Music Academies (ANMA) er et samarbejdsforum for musikkonservatorierne i de nordiske og baltiske lande. ANMA arbejder for udviklingen af de højere musikuddannelser.

www.nordplusmusic.net

Association of European Conservatories (AEC)

Association of European Conservatories (AEC) er en europæisk organisation for musikkultur og -uddannelse, hvis medlemmer tæller mere end 280 musikkonservatorier i 55 lande. AEC har til formål at fremme og støtte internationalt samarbejde mellem medlemsinstitutionerne, at gennemføre en række internationale projekter med udgangspunkt i professionel videregående musikuddannelse, at organisere en årlig kongres og andre møder for medlemmerne og at repræsentere musikuddannelsessektorens interesser på et nationalt, europæisk og internationalt niveau. RMC er en aktiv partner i AECs arbejde både ved tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og aktiviteter og som drivkraft for initiativer inden for rytmisk musikundervisning.

AEC Pop Jazz Platform

AEC Pop Jazz Platformen (AEC PJP) har til formål at styrke og udvikle uddannelser og undervisning i pop, jazz og beslægtede stilarter på de europæiske musikkonservatorier. Platformen har tre overordnede mål: At indsamle og formidle information om pop/jazz uddannelser på de deltagende institutioner, at støtte udvekslingsophold for studerende og lærere fra de deltagende institutioner og at tage initiativ til seminarer og projekter med videre for de deltagende institutioner. Platformens hovedaktivitet er det årlige møde for de deltagende institutioner. Alle institutioner, der er medlem af AEC, kan deltage i platformens møder og øvrige arbejde.

www.aec-music.eu

International Association of Schools of Jazz (IASJ)

International Association of Schools og Jazz (IASJ) har til formål at fremme samarbejdet mellem jazzskoler i hele verden. Dette sker blandt andet ved at drive netværket af jazzskoler med henblik på at styrke udvekslingen af lærere og studerende, ideer og undervisningsmateriale, at udgive et nyhedsbrev og yde service til medlemsinstitutionerne og at organisere et årligt møde for medlemsinstitutionernes lærere og studerende. RMC’s studerende og lærere deltager jævnligt ved IASJs møder.

www.iasj.com

Erasmus info

Deadline for exchange applications: 

1 March

 

Autumn semester:

16/08/2021 - 28/01/2022

 

Spring semester:

31/01/2022 - 24/06/2022

 

Erasmus ID: DK KOBENHA39

PIC code: 949657743

 

Erasmus Policy Statement 2021-2027

 

Erasmus Charter 2021-2027 (pdf)

International Koordinator

Morten Tandrup

mta@rmc.dk

+45 4188 2510