Retningslinjer til studerende for håndtering af COVID-19 på RMC

Denne side er senest opdateret med de gældende retningslinjer 14. juni 2021.

Fra 21. maj 2021 er RMC genåbnet med 100% fremmøde for studerende. De sundhedsmæssige retningslinjer videreføres, herunder kravet om negativt covid-19-testresultat samt begrænsninger på antallet af personer i undervisnings- og øvelokaler, lydstudier og koncertsale.

Alle undervisningsaktiviteter kan gennemføres ved fysisk fremmøde på RMC og den tidligere praksis, som indebar, at undervisning og eget arbejde skulle bookes via studieadministrationen er ikke længere gældende. Alle eksamener og bedømmelser gennemføres med fysisk fremmøde.

De begrænsede åbningstider bortfalder fra 25. maj 2021, hvor RMC overgår til at være døgnåbent igen. Under den gradvise genåbning vil de fleste administrative medarbejdere og medlemmer af ledelsen fortsat arbejde hjemme det meste af tiden, men vagt, service og udlån vil være til stede sammen med studieadministrative medarbejdere i nødvendigt omfang for at bistå med support i forbindelse med booking og afvikling af undervisnings- og eksamensaktiviteter.

Krav om negativ test ved fremmøde

Ved fysisk fremmøde på RMC skal du kunne dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat. Dokumentation for covid-19-testen kan være både i papirformat og elektronisk, og af den skal fremgå dit navn svarende til navnet på dit ID, tidspunkt for testtagningen samt testresultatet.

Kravet om at fremvise en negativ test gælder ikke, hvis du har været smittet med covid-19 og kan dokumentere det med et positivt undersøgelsesresultat, som er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.

Kravet om at fremvise en negativ test gælder ikke, hvis du er vaccineret og kan dokumentere det. Har du kun fået første vaccination er dokumentationen gyldig som coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.

RMC gennemfører løbende kontrol, og hvis man ikke kan fremvise dokumentation for en negativt test eller tidligere smitte, kan det medføre bortvisning.

Eksterne gæster

Det er fortsat kun muligt at invitere eksterne ind på RMC, hvis de indgår i aktiviteter, der har tilknytning til undervisning eller eksamner. Der er de studerende selv, der vurderer, hvorvidt dette er tilfældet og som er ansvarlige for, at alle eksterne gæsters navne noteres i Asimut for at kunne understøtte smitteopsporing.

Hvornår skal jeg bære mundbind på RMC?

Det er fra 14. juni ikke længere påkrævet at bære mundbind.

Hvad gør jeg, hvis jeg er i risikogruppe?

Hvis du er i risikogruppe, skal du kontakte konservatoriet for at lave en aftale om at følge undervisningen hjemmefra.

Hvornår må jeg IKKE komme på RMC?

 1. Hvis du har symptomer, som giver mistanke om COVID-19 (feber, hovedpine, tør hoste, ondt i halsen, vejrtrækningsbesvær og muskelsmerter (se i øvrigt: Symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen))
 2. Hvis du er testet positiv for COVID-19
 3. Hvis du har været nær kontakt til en bekræftet smittet og endnu ikke er testet (se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen)
 4. Hvis du bor tæt sammen med en person, som har symptomer på COVID-19 og som afventer testresultat

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har symptomer, som giver mistanke om COVID-19?

Hvis du har symptomer, som give mistanke om COVID-19 skal du:

 1. Give RMC besked hurtigst muligt, så konservatoriet kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå smittespredning (skriv til sekretariatschef Niki Corfixsen)
 2. Gå i selvisolation – bliv hjemme
 3. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 4. Vær særligt opmærksom på rengøring
 5. Ring til din læge mhp. vurdering og evt. henvisning til test, også ved milde symptomer

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver konstateret smittet med COVID-19?

Uanset om du er blevet henvist til test, fordi du har symptomer, eller fordi du er nær kontakt, skal du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring

Hvornår kan jeg komme tilbage til RMC, efter jeg er blevet rask efter smitte med COVID-19?

Hvis du har haft symptomer, kan du ophæve selvisolationen 48 timer efter, at du er fri for symptomer. Tab af smags- og lugtesans kan dog vare i længere tid, uden at man regnes for at være smitsom. Du kan derfor godt ophæve selvisolationen, hvis dette er dine eneste tilbageværende symptomer.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du selvisolere indtil 7 dage efter, at du fik taget testen. Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri.

Hvad sker der, hvis konservatoriet bliver opmærksom på, at en studerende eller en ansat er bekræftet smittet med COVID-19?

Hvis konservatoriet bliver opmærksom på, at en studerende eller en ansat er bekræftet smittet med COVID-19, vil alle studerende og ansatte, som har deltaget i samme RMC-aktivitet som den bekræftede smittede, blive hjemsendt og blive bedt om at få foretaget en test. I vurderingen af, hvilke aktiviteter, der er omfattet af hjemsendelse, tages udgangspunkt i perioden fra 2 døgn før den smittede blev syg og frem til det tidspunkt, den smittede senest har opholdt sig på RMC. De omfattede aktiviteter er alene de aktiviteter – undervisning, møder, kurser, moduler, projekter – som RMC har tilrettelagt og som fremgår af Asimut. Af hensyn til reglerne om personfølsomme oplysninger, kan konservatoriet som udgangspunkt ikke dele navnet på den eller de person(er), som er bekræftet smittet.

Parallelt med hjemsendelse af berørte studerende og ansatte vil den smittede i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed foretage smitteopsporing og kontakte de personer, som den smittede i øvrigt vurderer at have været i nær kontakt til – herunder i forbindelse med egen øvning eller lignende, i fællesarealer, i kantinen, i gården mv. under den pågældendes ophold på RMC. Hvis du har været nær kontakt med en bekræftet smittet, vil du blive kontaktet og opfordret til at tage en test. Mens du venter på testresultatet bør du gøre følgende:

 1. Gå i selvisolation
 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne
 3. Vær særligt opmærksom på rengøring
 4. Vær særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer på COVID-19

Det gælder desuden generelt, at du – hvis du ikke er testet – må deltage i undervisningen på RMC igen én uge efter hjemsendelse.

Hvor mange test skal jeg tage?

Hvis du bliver kontaktet per mail eller telefonisk af konservatoriets ledelse med besked om, at du har deltaget i en aktivitet på RMC med en person, der er testet positiv for COVID-19, skal du kun tage én test. Vi anviser én test, fordi vi forventer, at du har overholdt sundhedsmyndighedernes og konservatoriets retningslinjer om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne samt har overholdt de bestemmelser om antallet af personer i konservatoriets lokaler, der fremgår i Asimut og plakater på dørene. Sundhedsstyrelsen oplyser, at det i så fald vil være meget sjældent, at du vil kunne kategoriseres som en nær kontakt. Du skal kun tage to test, hvis du har haft nær kontakt med en COVID-19-smittet person.

Hvornår er JEG en nær kontakt?

Sundhedsstyrelsen har defineret nær kontakt som at du bor sammen med eller har haft direkte fysisk kontakt til en person, eller dennes sekreter, som er testet positiv for COVID-19. Nær kontakt er desuden tæt ansigt-til-ansigt kontakt inden for 2 meter i mere end 15 minutter, f.eks. samtale.

Du er nær kontakt i perioden fra 48 timer før, personens symptomer startede, og indtil 48 timer efter, at personens symptomer er ophørt. Hvis den smittede person ikke har haft symptomer, drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at personen fik taget den positive test. (Se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen).

Det er først, når en person, som du har været tæt på, er testet positiv for COVID-19, at du betragtes som nær kontakt, og IKKE hvis personen testes negativ eller INDEN personen har fået svar på test. Du er altså ikke selv en nær kontakt, hvis du har været tæt på en anden identificeret nær kontakt, som ikke selv er testet positiv for COVID-19. (Se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen).

Hvis du har været i kontakt med en smittet, skal du booke to test: Book tid til første test tidligst 4 dage efter, at du sidst var i nær kontakt med den smittede. Book tid til anden test 2 dage efter den første test. (Se i øvrigt: Nær kontakt hos Sundhedsstyrelsen).

Får jeg registreret fravær, hvis jeg er hjemme som følge af COVID-19?

Hvis du er syg af symptomer, som giver mistanke om COVID-19, eller af bekræftet COVID-sygdom, så du ikke er i stand til at følge undervisningen, skal du melde dig syg efter de gældende procedurer. Dit fravær vil være legitimt.

Hvis du er hjemsendt og afventer testresultat eller hvis du er i selvisolation med milde eller ingen symptomer, vil underviserne gøre hvad de kan for at du kan følge med i undervisningen hjemmefra – enten online eller på andre relevante måder. Du vil ikke blive registreret fraværende. RMC kan ikke garantere, at undervisningen altid vil være tilgængelig online, men vil bestræbe sig på, at holde dig "i loopet" så vidt som overhovedet muligt.