Retningslinjer til studerende for håndtering af COVID-19 på RMC

Denne side er senest opdateret med de gældende retningslinjer 8. september 2021.

Fra den 14. juni 2021 er alle videregående uddannelsesinstitutioner overgået til basisniveau for håndtering af COVID-19, se de nærmere retningsregler her.

Basisniveauet indebærer, at Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse skal følges, herunder råd vedrørende rengøring, udluftning og hygiejne, samt fokus på test og isolation ved symptomer. Se mere information hos Sundhedsstyrelsen for nærmere information, herunder anbefalingerne COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling med henblik på, at basisniveauet kan indbefatte, at alle studerende møder fysisk frem til undervisning mv.

Krav om negativ test ved fremmøde

Det er fra 1. august ikke længere påkrævet at kunne fremvise gyldigt coronapas ved fysisk fremmøde på RMC.

Eksterne gæster

Der er fra 1. august ikke længere begrænsinger for at invitere eksterne ind på RMC.

Hvornår skal jeg bære mundbind på RMC?

Det er fra 14. juni ikke længere påkrævet at bære mundbind.