Efteruddannelseskursus: Leg, musik og bevægelse med børn fra 1-7 år (Kursus 17201)

Kurset henvender sig til musikskolelærere, pædagoger, lærere i indskolingen og andre der arbejder med børn og musik. Kurset er et praktisk/metodisk inspirationskursus, der primært sigter mod at kvalificere deltagerne som undervisere på musikskolerne, i arbejdet med musik i institutionerne, i indskolingen eller i andre musikalske sammenhænge med børn fra 1-7 år.

Der veksles mellem teori og praksis med henblik på at give kursisterne en metodik, hvor børnene har mulighed for medleven og medskaben - hvor børnenes kompetencer er de voksnes ressourcer i undervisningen - hvor det individuelle og det kollektive er hinandens forudsætninger i legen.

Med udgangspunkt i deltagernes egne musikalske færdigheder arbejdes der bl.a. med sang-, danse-, rytme- og bevægelseslege samt tromme- og marimbaspil. Der vil indgå praktik med børn i kurset.

En del af praktikken vil blive arrangeret uden for konservatoriet. Deltagerne må derfor være indstillet på nogen transport. Deltagerne må desuden påregne tid til forberedelse.

Det er en forudsætning for deltagelse på kurset, at du har et rimeligt rytmisk-musikalsk fundament.

UNDERVISERNE

Lotte Kærså

Musik- og bevægelsespædagog. Uddannet af Bernhard Christensen og Astrid Gøssel. Lotte har undervist i en menneskealder i børnehaver, folkeskoler, konservatorier, Danmarks Pædagogiske Universitet m.v. Hun har udgivet bøger, cd'er og film om leg, musik og bevægelse med børn, og har dermed haft stor indflydelse på dansk musikpædagogik.

Kirstin Lundblad

Diplomuddannet musiker/musiklærer fra Rytmisk Musikkonservatorium i 1996. Master i børne- og ungdomskultur fra Syddansk Universitet i 2013. Underviser i musik på Pædagoguddannelsen Nordsjælland UCC og har gennem de sidste 10 år arbejdet sammen med Lotte Kærså.

Rasmus Kærså

Musiker/bassist har haft bl.a. Bernhard Christensen som lærer. Rasmus viderefører Lottes ideer indenfor småbørnsmusikken. Har i en årrække undervist på den Rytmiske børneskole og på APA i Baby rytmik ”far på orlov”.

Tidspunkt

Fredage kl. 10.00 - 14.30. I alt 24 kursusdage.

Forventet kursusstart fredag den 8. september 2017.

Deltagere

18

Kursuspris

8.800 kr.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis ved deltagelse på minimum 80 %.

Tilmelding og optagelse

Tilmeldingsskemaet downloades HER og mailes eller indsendes senest mandag den 1. maj 2017 til dm@rmc.dk eller:

Rytmisk Musikkonservatorium, att.: Ditte Mikkelsen, Leo Mathisens Vej 1, 1437 København K. 

Optagelse meddeles pr. mail senest fredag den 22. maj 2017. Med brevet følger deltagerliste, kursusplan samt betalings oplysninger for deltagergebyr.

Deltagergebyr

Indbetales straks efter meddelelse om optagelse på kurset. Kursusgebyret returneres ikke ved framelding senere end 14 dage før kursusstart.

Kontakt efteruddannelse

Tilmelding senest 1. maj 2017

Tilmeldingsskemaet downloades HER

 

Og emailes senest mandag den 1. maj 2017 til: dm@rmc.dk

 

Eller postsendes til:
Rytmisk Musikkonservatorium, att.: Ditte Mikkelsen, Leo Mathisens Vej 1, 1437 København K.