Albums

kunstnerisk virksomhed

 • Bates, Django: ”Belovéd Bird”, CD, 2010
 • Bates, Django: ”Spring Is Here (Shall We Dance?)”, CD, 2010 (2 kopier)
 • Boel, Hanne: ”I Think It’s Going To Rain”, CD, 2010
 • Boel, Hanne: ”The Shining of Things”, CD, 2011
   
 • Christoffersen, Jacob: ”JC3”, CD,  2011 (2 kopier)
   
 • Dahl, Carsten: ”Dreamchild”, CD, 2013
 • Dahl, Carsten: “Experience III - Reverentia”, CD, 2013 (mange kopier)
 • Dahl, Carsten: “Papillon”, CD, 2013
 • Dahl, Carsten: ”Soliloquy”, CD, 2013
 • Dahl, Carsten: ”Space Is The Place”, CD, 2012
 • Dahl, Carsten: “Under The Rainbow”, CD, 2013 
   
 • Haastrup, Benita:  ”Sunrise” , CD, 2008
   
 • Osgood, Kresten: ”ULTRAKTEMENT Sessions”, CD, 2005
   
 • Roupé, Bjarne: ”Fem kompositioner”, CD, 2008

kunstnerisk udviklingsvirksomhed

 • Danstrup, Peter: ”Reptiles In The Sky”, CD, 2010
 • Danstrup, Peter: ”Sange der ku’ være danske”, CD, 2012
   
 • Harris, Tim: ”Surround mixing”, rapport inkl. CD, 2009
 • Hovman, Klavs: ”FX’s”, video-CD, 2012 
 • Hovman, Klavs: ”FX’s”, Audio-CD, 2012
   
 • Jensen, Anders P.: ”Musikfilm”, CD, 2008
 • Jensen, Anders P.: ”Elektronisk komposition”, CD, 2009
 • Johansen, Jonas: “DIVISIONS – The Trio: Jonas Johansen / Lars Møller / Ronan Guilfoyle”, CD, 2011 
   
 • Olsen, Jens Skou ; Nikolaj Hess ; Henrik Sveidahl og Jonas Johansen: ”Spoiled Child”, CD, 2005
 • Osgood, Kresten: ”TRANSPARENS”, CD, (NB: projekt ikke afsluttet)
   
 • Sveidahl, Jesper: ”Filmmusik”, CD, 2008

pædagogisk udviklingsvirksomhed

 • Thorsen, Simon: ”Lyt og reagér”, CD, 2012