Aftagerpanel

RMC’s aftagerpanel består for perioden 2014-17 af følgende medlemmer:

 

Henrik Daldorph (formand), Managing Director, Sony Music Denmark

Caroline Henderson, Artist

Rikke Øxner, Direktør, Aarhus Festuge

Lena Schnack Mertz, Leder, Faxe Musikskole og Formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere

Patrik Sventelius, Managing Director, Sony/ATV Music Publishing Scandinavia

Thomas Børresen, Managing Director, Labelmade Records og SC Entertainment

Thomas Bundgaard, Daglig leder af Performance, Skolerne i Oure

 

Opgaver og sammensætning

Aftagerpanelet er nedsat i henhold til bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse om aftagerpaneler ved Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner – læs bekendtgørelsen her.

Aftagerpanelets opgave er at rådgive rektor om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet samt om udvikling af nye og eksisterende uddannelser og udvikling af nye undervisnings- og prøveformer. Rektor skal drøfte alle væsentlige spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling med aftagerpanelet. Aftagerpanelet kommenterer årligt beskæftigelsessituationen for dimittender fra konservatoriet. Aftagerpanelets anbefalinger og RMC’s opfølgning herpå indgår i konservatoriets årlige rapportering til ministeriet.

Medlemmerne udpeges for en periode på fire år og kan genudpeges én gang. Aftagerpanelet mødes mindst tre gange årligt, og rektor deltager i møderne. Aftagerpanelets formand deltager i konservatorierådsmøder i de tilfælde, hvor rådets drøftelser vedrører overordnede spørgsmål om uddannelsernes kvalitet, relevans og udvikling, dog mindst to gange årligt.